Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. (wtorek)

godz. 8.00 – Msza św. w kościele w Osinach (dla zainteresowanych)

godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcami w przydzielonych klasach

Obowiązuje reżim sanitarny – po wejściu do szkoły zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu. Po wejściu do klasy i zajęciu miejsca będzie można zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

Przypominamy, że tego dnia obowiązuje strój galowy.

 

Przywóz dzieci z Wronowa o godz. 7.30, odwóz o godz. 9.45.

(Podczas przejazdu obowiązuje zakrycie ust i nosa)

 

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego  

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa. Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.  

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:
pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy, drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem. Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/protegosafe. Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Procedura bezpieczeństwa

Szanowni Państwo. Poniżej prezentujemy procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w naszej szkole.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH

   1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach obowiązuje specjalna Procedura bezpieczeństwa.
 • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach , zwanego dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach, zwany dalej Dyrektorem.
 • W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 • Zajęcia dydaktyczne stacjonarne dla uczniów rozpoczynają się w dniu 1 września i trwają               w godzinach od  8.00- 15.00  .
 • Dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów oraz analizy danych stanu epidemicznego ustala zasady funkcjonowania placówki oraz podejmuje decyzję o stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym trybie nauki.
 • Dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach opracowano Strategię Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową na wypadek wystąpienia pandemii Covid – 19
 • Niniejsza Procedura określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców                i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskego w Osinach.
 1. Celem niniejszej Procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami w taki sposób aby:
 • zdrowe osoby nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się;
 • ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą Covid- 19;
 • umożliwić rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 1. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania i dotyczy wszystkich pracowników, rodziców i uczniów.
 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

Czytaj więcej: Procedura bezpieczeństwa

Informacja

 

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w piątek 31 lipca

w godzinach od 9.00 do 11.00 w sekretariacie szkoły.

 

"Co się spotkało, a potem rozeszło..."

 

26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/2020. Przygotowane zostały świadectwa, nagrody, dyplomy, ale ich wręczenie odbywało się w zupełnie innych okolicznościach niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązywały: maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu. Pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów. Spotkanie z nimi było okazją, aby podczas prezentacji multimedialnej powspominać wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły. Na twarzach pojawiły się uśmiechy, ale też nie zabrakło łez wzruszenia. 

Dziękujemy uczniom za ich ciężką pracę, rodzicom - za wsparcie i pomoc. Naszym absolwentom życzymy, aby zrealizowali swoje cele i we wrześniu rozpoczęli naukę w wymarzonej szkole. 

Czytaj więcej: "Co się spotkało, a potem rozeszło..."

Szanowni Rodzice!

W związku z ciągle trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informuję, iż szkoła nie będzie w tym roku organizować oficjalnego zakończenia roku szkolnego.

Osoby, które są zainteresowane odebraniem świadectwa będą mogły to uczynić przychodząc do szkoły w określonym czasie.

Harmonogram:

Piątek 26 czerwca 2020r.

kl. I , II i III w godz.od 10.15 - 11.15

klasa VII - w godz. 11.30 - 12.00

klasa VI - w godz. 12.00 - 12.30

klasa V - w godz. 12.30 - 13.00

Uwaga! Klasa 8 będzie miała wspólne zakończenie roku szkolnego w świetlicy szkolnej. Początek o godz. 9.00

Proszę postarać się przychodzić w odstępach 2-3 minutowych zgodnie z numerem z dziennika lekcyjnego, czyli. np. numer 1 o godz. 12.00, numer 2 - o godz.
12.03.... itd...

Odbiór świadectw jest dobrowolny. Osoby, które nie potrzebują świadectw mogą je odebrać we wrześniu. Z kolei osoby, które chcą odebrać świadectwo a nie będą mogły przyjść do szkoły w wyznaczonym terminie mogą uczynić to w dniach 29- 30.06 ( poniedziałek - wtorek) po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem szkoły (telefonicznym)

Świadectwa będą wydawane przez wychowawców. W przypadku klas młodszych w salach lekcyjnych, w przypadku klas starszych w świetlicy szkolnej.

Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego. Obowiązkowa jest maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz zachowanie dwumetrowych odstępów.

Proszę o zrozumienie sytuacji. Jest to w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Jednocześnie informuję, iż w niedzielę 28.06 o godz. 11.00 w kościele w Osinach odprawiona zostanie msza św., w czasie której uczniowie naszej szkoły będą modlić się w intencji dziękczynnej za miniony rok szkolny oraz o szczęśliwe wakacje. Zapraszam do udziału w niej.

Sławomir Seredyn, dyrektor szkoły.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021 - uzupełnienie

Po otrzymaniu hasła i loginu zaloguj się do systemu na stronie internetowej  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/login.html. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały/klasy, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę klas w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów/klas, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

Wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców/opiekunów wniosek należy dostarczyć do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły. Jest to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

Od 12 sierpnia 2020 r. możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Powinieneś to zrobić od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 19 sierpnia do godziny 14.00. (listy przyjętych i nieprzyjętych).

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Od 15 czerwca do 10 lipca(do godz. 15.00) trwa etap wyboru preferencji w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w systemie Vulcan przez uczniów klas ósmych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym filmem instruktażowym.

Loginy i hasła do systemu zostaną przekazane indywidualnie (konta zostały już założone przez szkołę, więc proszę nie zakładać nowych!).
Oceny ze świadectwa w ubiegłych latach także były importowane do systemu rekrutacji z e-dziennika, więc prawdopodobnie także w tym roku nie trzeba będzie ich samodzielnie wpisywać.

Link do systemu rekrutacji: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

 

Film : Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN. Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców: