Pokaz Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier

  14 września gościliśmy przedstawicielki Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier. Zaprosiły one dzieci do "Tanecznych urodzin". Zaprezentowane zostały różne style, taniec: musicalowy, narodowy, dyskotekowy. Przedstawiono scenkę teatralno - muzyczną dotyczącą zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zabawie. Na koniec odbył się quiz dotyczący zapamiętanej ze spotkania wiedzy. Podsumowaniem było wspólne zdmuchnięcie świeczki na symbolicznym urodzinowym torcie oraz wspólne zatańczenie poznanego hitu.

Czytaj więcej: Pokaz Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej

Regulamin

konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt.: „ Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam”

 

KARTA_UCZESTNIKA.docx

 

ORGANIZATOR KONKURSU

  1. Organizatorem  konkursu plastycznego „Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam” jest Gmina Żyrzyn z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 10 w Żyrzynie, zwana dalej Organizatorem.
  2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „ Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Niniejszy regulamin określ zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na wykonanie projektu plastycznego.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

SŁOWNIK UŻYTYCH W REGULAMINIE OKREŚLEŃ

  1. „ Praca konkursowa” – jest to praca plastyczna wykonana w technice płaskiej bez użycia materiałów sypkich, przygotowana indywidualnie przez ucznia szkoły podstawowej bądź gimnazjalistę lub przez Zespół.
  2. „Zespół” – grupa uczniów szkoły podstawowej bądź gimnazjum, składająca się z 2-3 osób.
  3. „Uczestnik Konkursu” – uczeń szkoły podstawowej z klas IV-VI bądź gimnazjum z klas I-II biorący udział w Konkursie lub Zespół składający się z 2-3 osób.
  4. „Komisja Konkursowa” – pięcioosobowa grupa ekspertów powołana jednorazowo przez Gminę Żyrzyn w celu wyłonienia oraz oceny najlepszych prac.
  5. „Opiekun” – rodzic ucznia lub nauczyciel zgłaszający uczestnika ( uczestników) konkursu.
  6. „Uczeń szkoły podstawowej IV-VI bądź gimnazjum I-II w roku szkolnym 2016/2017” – uczeń szkoły podstawowej klas V-VII bądź gimnazjum II-III w roku szkolnym 2017/2018.

 

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej

Broszura MEN

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższą broszurą.

 

BROSZURA MEN

 

 

"Szkoła już nas woła..."

  4 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Poprzedziła je msza święta w kościele w Osinach. Następnie wszyscy zebrali się w szkole, aby po raz pierwszy po wakacjach spotkać się z kolegami i nauczycielami. Szczególnie serdecznie powitani zostali najmłodsi, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze szkołą. Na zakończenie zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy IV przygotowaną pod kierunkiem p. Iwony Olszak.

Czytaj więcej: "Szkoła już nas woła..."

Szkolny zestaw podręczników 2017-2018

 

W menu strony zaktualizowano szkolny zestaw podręczników (na rok szkolny 2017-2018).

 

szkolny_zestaw_podrecznikow_2017-2018.pdf

 

 

Już wakacji nadszedł czas...

 

23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. O godzinie 9.00 odprawiona została Msza Św. w kościele w Osinach, a następnie uczniowie, nauczyciele, rodzice, goście zebrali się w szkole, gdzie dokonano podsumowania minionych 10 miesięcy pracy. Uczniowie otrzymali świadectwa.  Wręczono ufundowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, zachowaniu i czytelnictwie. Bardzo się cieszymy, że aż piętnaścioro uczniów klas IV – VI zdobyło świadectwa z wyróżnieniem. Gratulujemy! Dzieci podziękowały swoim nauczycielom za ich pracę, cierpliwość i wyrozumiałość.

Czytaj więcej: Już wakacji nadszedł czas...

Pierwsi na podium

 

Zakończył się wiosenny cykl zawodów  z serii „Czwartków Lekkoatletycznych”. Odbywały się one na stadionie w  Puławach. Wzięli w nich udział uczniowie z 11 szkół powiatu puławskiego. Wśród nich startowali również nasi reprezentanci z klas IV – VI.  Uczestniczyli oni w trzech spotkaniach. Wykazali się  doskonałą sprawnością fizyczną, wielkim zaangażowaniem i wolą walki. Nasza osiemnastoosobowa drużyna zdobyła   408 punktów i zajęła I miejsce. Gratulujemy sukcesu naszym młodym sportowcom!

 

Stypendia rozdane

  Sześcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w uroczystości rozdania stypendiów za wyniki w nauce najlepszym uczniom gminy Żyrzyn. Coroczna impreza tym razem odbyła się w przyjaznych murach Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie. Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce, należało uzyskać średnią ocen – minimum 5,1 i mieć co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Czytaj więcej: Stypendia rozdane