Materiały do pracy w czasie kwarantanny - Informatyka

Dla najmłodszych dzieci - z klas 1-3 to bardzo dobra okazja na naukę szybkiego pisania na klawiaturze. Programów, także w formie gier w sieci jest bardzo dużo np. na stronie ciufcia.pl - Klawiatura

 

Uczniów klas 4-8 zachęcam do wykorzystania tego czasu na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności z INFORMATYKI - np. z zakresu podstaw tworzenia stron internetowych (HTML):

do pracy sugeruję pobrać i zainstalować edytor Notepad++

w sieci można znaleźć bardzo dużo kursów różnej jakości - polecam ten:

Kurs HTML odc.1, Kurs HTML odc.2 ...

Temat realizowany jest aktualnie w klasach ósmych, ale myślę, że wszyscy uczniowie klas 4-8 mogą się nim zainteresować.

 

 W przypadku problemów lub potrzeby konsultacji proszę się kontaktować przez dziennik elektroniczny.

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA

Czytaj więcej: INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA

Zebranie z rodzicami

 

Informujemy, że dnia 3 marca o godz. 16.00 zaplanowane jest zebranie z rodzicami. W dniu tym odbędą się dyżury nauczycieli. Serdecznie zapraszamy.

Przekaż 1% podatku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH NA rok szkolny 2020/21

 

1) REKRUTACJA DO SP W OSINACH

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Złożenie deklaracji kontynuowania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie, które w roku szkolnym 2019/20 uczęszczało do oddziału przedszkolnego w SP w Osinach

 

 

do 14.02. 2020r.

--------

2.        

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka 5 lub 6 -letniego  do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osinach

 

od 2.03. do 20. 03. 2020 r.

od 6.04. do 10.04.2020r

3.        

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie zgłoszenia dziecka do klasy I z obwodu szkoły

od 10.02. 2020r. do 27.03.2020 r.

 

 od 4.05 do 15.05. 2020r.

4.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

od 01.04.2020r.

do 08.04.2020 r.

Od 18. 05. 2020r. do 22.05.2020r.

5.        

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 do 17. 04. 2020r.

do 26.05.2020 r.

6.        

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24. 04. 2020 r.

do 28.05.2020 r.

7.        

Podanie do publicznej na terenie szkoły wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 26.04.2020 r.

do 29.05.2020r.

8.        

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.

 

9.        

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia  oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.    

Rodzic kandydata  może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

11.    

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

  1. ZGŁOSZENIA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły obejmującym miejscowość Osiny nie podlegają procesowi rekrutacji i przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia dziecka do klasy I. (rodzice wypełniają kartę zgłoszenia). – termin do 20.03.2020 r.

  1. REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH
  2. a) Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach w roku szkolnym 2019/20 składają wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/21 – termin do 14.02.2020r.
  3. b) pozostali rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach w roku szkolnym 2020/21 (dotyczy dzieci 5 i 6 letnich, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym) – termin do 20.03. 2020r.

 

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców poszczególnych oddziałów.

Nasi najlepsi

 

Uczczenie rocznicy śmierci naszego Patrona stało się też okazją do podsumowania pracy w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie, którzy wyróżnili się pod względem nauki i zachowania, otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Tym, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen, ponad 5,1, nasz gość – Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek wręczył stypendia. Byli to uczniowie klasy V: Kornelia Wadas, Jakub Szwed i Bartosz Wielgo oraz uczennica klasy VI Alicja Oleksiewicz. Stypendium sportowe za wywalczenie tytułu Drużynowych Mistrzów Powiatu w Szachach otrzymali siódmoklasiści: Julia Wiejak, Piotr Kopiński i Mikołaj Cieśla. Współuczestnikiem sukcesu był też Patryk Wielgo z klasy III, dla którego przygotowano nagrodę rzeczową. Ola Węgorek z klasy VIII zdobyła dyplom za 100% frekwencję.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej: Nasi najlepsi

Poezja naszego Patrona

 

18 stycznia minęła 14. rocznica śmierci naszego Patrona – księdza Jana Twardowskiego. Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach, Szkoły Podstawowej w  Żyrzynie oraz naszej do udziału w dwóch gminnych konkursach: plastycznym i recytatorskim. Ich celem była popularyzacja twórczości poety, rozwijanie wrażliwości i umiejętności odbioru utworów poetyckich.

W gminnym konkursie recytatorskim, który odbył się 3 lutego, wzięło udział 27 uczniów.

Czytaj więcej: Poezja naszego Patrona

"Maleńka przyszła miłość..."

 

20 grudnia społeczność szkolna, rodzice, goście oraz mieszkańcy Osin spotkali się, aby wspólnie przeżywać ten wyjątkowy czas towarzyszący oczekiwaniu na Boże Narodzenie. W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klas III – VIII, prezentując wspaniałe jasełka przygotowane pod kierunkiem p. Katarzyny Dziwiszek oraz p. Ludmiły Zahorodnej. Następnie wszyscy zgromadzili się przy wigilijnym stole,  by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. Rodzice przygotowali smaczne, tradycyjne potrawy. Ten wspólnie spędzony czas był pełen ciepła, wzajemnej życzliwości i radości.

Czytaj więcej: "Maleńka przyszła miłość..."