Wyjątkowi goście

 

W czwartek 17 września mieliśmy przyjemność gościć u nas pana Bartosza Radomskiego wraz z żoną, panią Klaudią Radomską. Nasi goście są osobami niewidomymi. Poprowadzili oni dla uczniów naszej szkoły warsztaty mające na celu przybliżenie tematyki niepełnosprawności. Pan Bartosz przedstawił nam swojego psa przewodnika - Robiego, wytłumaczył dzieciom i młodzieży, jak należy zachować się w pobliżu takiego zwierzęcia.Warsztaty były bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób osoby niewidome uczą się i pracują, realizują swoje pasje i spełniają marzenia.Mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność spotykać się z naszymi gośćmi częściej.

Czytaj więcej: Wyjątkowi goście

Policjanci o bezpieczeństwie

 

15 września uczniowie klas IV, VI, VII i VIII spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Nasi goście omówili tematy związane z bezpieczeństwem. Przypomniane zostały zasady obowiązujące podczas pokonywania drogi do i ze szkoły, w tym jazdy rowerem. Policjanci uwrażliwiali dzieci i młodzież na rozsądne korzystanie z różnych komunikatorów, wskazywali na zagrożenia czyhające podczas korzystania z internetu, wspomnieli również o konsekwencjach jego niewłaściwego użycia, m. in. naruszania dobra innych.  Podkreślano, że zawsze powinniśmy się kierować: rozwagą, odpowiedzialnością i wyobraźnią.

Dziękujemy naszym gościom za cenną lekcję.

Czytaj więcej: Policjanci o bezpieczeństwie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. (wtorek)

godz. 8.00 – Msza św. w kościele w Osinach (dla zainteresowanych)

godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcami w przydzielonych klasach

Obowiązuje reżim sanitarny – po wejściu do szkoły zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu. Po wejściu do klasy i zajęciu miejsca będzie można zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

Przypominamy, że tego dnia obowiązuje strój galowy.

 

Przywóz dzieci z Wronowa o godz. 7.30, odwóz o godz. 9.45.

(Podczas przejazdu obowiązuje zakrycie ust i nosa)

 

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego  

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa. Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.  

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:
pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy, drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem. Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/protegosafe. Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Procedura bezpieczeństwa

Szanowni Państwo. Poniżej prezentujemy procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w naszej szkole.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH

   1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach obowiązuje specjalna Procedura bezpieczeństwa.
 • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach , zwanego dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach, zwany dalej Dyrektorem.
 • W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 • Zajęcia dydaktyczne stacjonarne dla uczniów rozpoczynają się w dniu 1 września i trwają               w godzinach od  8.00- 15.00  .
 • Dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów oraz analizy danych stanu epidemicznego ustala zasady funkcjonowania placówki oraz podejmuje decyzję o stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym trybie nauki.
 • Dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach opracowano Strategię Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową na wypadek wystąpienia pandemii Covid – 19
 • Niniejsza Procedura określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców                i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskego w Osinach.
 1. Celem niniejszej Procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami w taki sposób aby:
 • zdrowe osoby nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się;
 • ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą Covid- 19;
 • umożliwić rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 1. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania i dotyczy wszystkich pracowników, rodziców i uczniów.
 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

Czytaj więcej: Procedura bezpieczeństwa

Informacja

 

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w piątek 31 lipca

w godzinach od 9.00 do 11.00 w sekretariacie szkoły.

 

"Co się spotkało, a potem rozeszło..."

 

26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/2020. Przygotowane zostały świadectwa, nagrody, dyplomy, ale ich wręczenie odbywało się w zupełnie innych okolicznościach niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązywały: maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu. Pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów. Spotkanie z nimi było okazją, aby podczas prezentacji multimedialnej powspominać wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły. Na twarzach pojawiły się uśmiechy, ale też nie zabrakło łez wzruszenia. 

Dziękujemy uczniom za ich ciężką pracę, rodzicom - za wsparcie i pomoc. Naszym absolwentom życzymy, aby zrealizowali swoje cele i we wrześniu rozpoczęli naukę w wymarzonej szkole. 

Czytaj więcej: "Co się spotkało, a potem rozeszło..."

Szanowni Rodzice!

W związku z ciągle trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informuję, iż szkoła nie będzie w tym roku organizować oficjalnego zakończenia roku szkolnego.

Osoby, które są zainteresowane odebraniem świadectwa będą mogły to uczynić przychodząc do szkoły w określonym czasie.

Harmonogram:

Piątek 26 czerwca 2020r.

kl. I , II i III w godz.od 10.15 - 11.15

klasa VII - w godz. 11.30 - 12.00

klasa VI - w godz. 12.00 - 12.30

klasa V - w godz. 12.30 - 13.00

Uwaga! Klasa 8 będzie miała wspólne zakończenie roku szkolnego w świetlicy szkolnej. Początek o godz. 9.00

Proszę postarać się przychodzić w odstępach 2-3 minutowych zgodnie z numerem z dziennika lekcyjnego, czyli. np. numer 1 o godz. 12.00, numer 2 - o godz.
12.03.... itd...

Odbiór świadectw jest dobrowolny. Osoby, które nie potrzebują świadectw mogą je odebrać we wrześniu. Z kolei osoby, które chcą odebrać świadectwo a nie będą mogły przyjść do szkoły w wyznaczonym terminie mogą uczynić to w dniach 29- 30.06 ( poniedziałek - wtorek) po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem szkoły (telefonicznym)

Świadectwa będą wydawane przez wychowawców. W przypadku klas młodszych w salach lekcyjnych, w przypadku klas starszych w świetlicy szkolnej.

Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego. Obowiązkowa jest maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz zachowanie dwumetrowych odstępów.

Proszę o zrozumienie sytuacji. Jest to w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Jednocześnie informuję, iż w niedzielę 28.06 o godz. 11.00 w kościele w Osinach odprawiona zostanie msza św., w czasie której uczniowie naszej szkoły będą modlić się w intencji dziękczynnej za miniony rok szkolny oraz o szczęśliwe wakacje. Zapraszam do udziału w niej.

Sławomir Seredyn, dyrektor szkoły.