Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH w ROKU SZKOLNYM 2017/2018

URSZULA CHAŁA – PRZEWODNICZĄCA
JUSTYNA PAWŁOWSKA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
ANNA WIELGO – SEKRETARZ
JADWIGA KOWALIK – SKARBNIK
KATARZYNA CHABROS – członek RR
MARTA BERNAT – członek RR
MAGDALENA RUŁKA – członek RR
TOMASZ WIEJAK –członek RR