Dokumenty Dokumenty

Dostępność - deklaracja

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Osinach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Osinach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Nie wszystkie treści nietekstowe mają swoją tekstową alternatywę w postaci tekstu.
 • 2. Brak możliwości powiększenia czcionki
 • 3.Nie wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Seredyn.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48605389111

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach
 • Adres: Osiny 235, 24-103 Żyrzyn
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 818817295

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, jedno główne i jedno boczne. Do wejścia głównego prowadzą schody w góę ( wysokość około 2 m) - brak podjazdu i windy. Z kolei do wejścia bocznego prowadzą schody w dół ( 3 stopnie - około 48 cm) Brak zjazdu oraz windy. Wejścia do budynku są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Osobami oddelogowanymi do udzielania pomocy i informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły.

3. W budynku na każdym poziomie ( niski parter, piętro, 1 piętro) znajdują się korytarze. Na ich poczatku jest klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w OSINACH – rok szkolny 2012/2013

KLASA „0”

 

 1. „Szkoła tuż – tuż” Roczne przygotowanie przedszkolne, autorzy Wiesława Żaba- Żabińska, Czesław Cyrański, wydawnictwo MAC.
  1. Karty pracy, cz. 1-4
  2. Wycinanki
  3. Ćwiczenia matematyczne
  4. Ćwiczenia grafomotoryczne
  5. „Jestem dzieckiem Bożym” Red. Ks. Marian Zając.

 

 

 

KLASA I

 1. Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła (pakiet podstawowy). Książki 1-10, Zadania domowe 1-10, Wycinanki cz.1 i 2, Ćwiczenia w rysowaniu, Zeszyt w linię, Zeszyt w kratkę, autorzy: J. Faliszewska, W. Żaba- Żabińska, G. Lech, wydaw. MAC
 2. Elementarz małego informatyka, klasa I z płytą CD, autorzy: A. Stankiewicz – Chatys, E. Sęk., wyd. MAC
 3. Język angielski – Podręcznik: „Our Discovery Island”. Autorzy: L. Erocak, B. Michałowski,., zeszyt ćwiczeń – wariant łagodny, autorzy: Teresa Lochowski, Regina Raczyńska, wydaw. PEARSON
 1. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red ks. Piotr Goliszek, Wyd. Gaudium, Lublin

 

KLASA II

 

 1. „Razem w szkole – klasa 2”. autorzy: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wyd. WSiP
 1. Razem w szkole - Podręczniki z ćwiczeniami. Części 1-10
 2. Razem w szkole – Zeszyty ćwiczeń. Części 1-10
 3. Razem w szkole –Wyprawka w teczce
 4. Ćwiczenia rozwijające „Rozwiązuję zadania”
 5. Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2, autor: M. Jędrzejek, J. Gilner, wyd. Wideograf - Edukacja
 1. Język angielski – English Adventure 2 –  PEARSON LONGMAN, autor: Anne Worral
 2. W oczekiwaniu na Jezusa, red R. Lis, wyd. Gaudium, Lublin

 

KLASA III

 

 1. „Razem w szkole” Podręcznik z ćwiczeniami 1-5, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, wyd. WSiP
 1. Razem w szkole – Zeszyt ćwiczeń, cz. 1-5
 2. Razem w szkole – Wyprawka

II semestr:

 1. Razem w szkole – Podręcznik z ćw. do cz. polonistycznej i społecznej, cz. 1-4
 2. Razem w szkole – Podręcznik do edukacji matematycznej, cz. 1-4
 3. Razem w szkole – Podręcznik do edukacji przyrodniczej
 4. Razem w szkole – Podręcznik do edukacji artystycznej
 5. Ćwiczenia rozwijające. Rozwiązuję zadania. Klasa 3.
 6. Język angielski – English Adventure 3 – PEARSON LONGMAN, autor: Anne Worral
 1. Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3, autor: M. Jędrzejek, J. Gilner, wyd. Wideograf - Edukacja
 2. Radość spotkania z Jezusem , red R. Lis, Wyd. Gaudium, Lublin

 

 

 

 

KLASA  IV

 

 1. Język polski – „Słowa na start’ Marlena Derlukiewicz –podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego. Wyd. Nowa Era
 2. Język polski - „Słowa na start”, Podręcznik do kształcenia językowego (cz. 1,2) autor: D. Chwastniewska, A. Gorzałczyńska-Mróz, D. Rożek, wyd. Nowa Era
 3. Matematyka –„ Matematyka wokół nas” H. Lewicka , M. Kowalczyk– podręcznik.- WSiP.
 4. Matematyka wokół nas „Zeszyt ćwiczeń” klasa IV, H. Lewicka , M. Kowalczyk– Podręcznik.- WSiP,
 5. Historia – „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV, autor: G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era
 6. Plastyka – Plastyka. Szkoła Podstawowa 4-6, autor: Stanisław Krzysztof Stopczyk, wyd. WSiP .
 7. Język angielski – podręcznik: „Discover English, autor: Catherine Bright, wyd. PEARSON
  1. Zeszyt ćwiczeń „Discover English” autor: Kate Wakeman
  2. Informatyka – podręcznik – „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGRA
  3. Religia – podręcznik ”Jestem chrześcijaninem” red. Ks. Waldemar Janiga. Wyd. Gaudium Lublin

10.   Muzyka – podręcznik ”Muzyka” klasa IV –M. Tomaszewska – wyd. Nowa Era

11.   Przyroda - podręcznik „Przyrodo witaj”  E. Gromek , E. Kłos, W. Kofta.-WSiP

12.   Zeszyt ćwiczeń –„ Przyrodo witaj” –WSiP

13.   Technika -„Zajęcia techniczne – podręcznik z ćwiczeniami” Cz. 1. B. Stanecka , Cz. Stanecki.- wyd. StanPol Bydgoszcz.

14.  ”Karta rowerowa” – podręcznik z ćwiczeniami dla klasy IV-VI, autorzy: B. Stanecka, Cz. Stanecki, wyd. StanPol –Bydgoszcz.

 

KLASA V

 1. Język polski – „Słowa na start’– Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. autor: Marlena Derlukiewicz, Wyd. Nowa Era
 2. „Słowa na start”. Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 5, autor: A. Wojciechowska (część 1,2). Wyd. Nowa Era.
 3. Historia – „Dzień dobry historio.” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V, autor: G. Wojciechowski, Nowa Era
 4. 4. Plastyka - Podręcznik, klasa 4-6, WSiP 2007, Stanisław Krzysztof Stopczyk
 5. Język angielski – podręcznik „Sky 2 „B. Abbs , I. Freebairn – wyd. Pearson Longman
 6. Język angielski - Ćwiczenia „Sky2 Activity Book 2”.- Longman
 7. Matematyka – podręcznik „Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M. Kowalczyk -WSiP
 8. Ćwiczenia 1,2 ”Matematyka wokół nas” – wyd. WSiP
 9. Przyroda – podręcznik „Przyrodo witaj” E Gromek, E. Kłos.- WSiP

10.   Przyroda „Przyrodo witaj.” Zeszyt ćwiczeń – WSiP

11.   Informatyka –  podręcznik – „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra

12.   Religia – podręcznik „Oddani Jezusowi Chrystusowi” –red. R. Lis. Wyd. Gaudium Lublin

13.   Muzyka – podręcznik „Muzyka” dla klasy V, autor: M. Tomaszewska – wyd. Rożak

KLASA VI

 1. Język polski – „Słowa na start - 6”– podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego, autor: Marlena Derlukiewicz. Wyd. Nowa Era
 2. „Słowa na start”  A. Wojciechowska - podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 6 - (część 1,2). Wyd. Nowa Era.
 3. „Słowa na start” – Zeszyt ucznia.
 1. Matematyka   - „Matematyka wokół nas” H. Lewicka , H. Kowalczyk -  wyd. WSiP
 2. „Matematyka wokół nas” - ćwiczenia 1,2- wyd. WSiP
 3. Historia – „Dzień dobry historio”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI, wyd. Nowa Era.
 4. Język angielski – podręcznik „Sky 3 „B. Abbs , I. Freebairn. wyd. Pearson Longman
 5. Ćwiczenia  „Sky3- Activity Book 3” .-Longman
 6. Przyroda  - podręcznik „Przyrodo witaj”, E. Gromek, E. Kłos.- WSiP
 7. Przyroda – Zeszyt ćwiczeń „Przyrodo witaj”, E. Gromek, E. Kłos, WSiP
 8. Religia – podręcznik „ Uświęceni w Duchu” red. R. Lis., Wyd. Gaudium Lublin
 9. Informatyka – podręcznik – „Zajęcia informatyczne dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGRA
 10. Technika – podręcznik „Technika klasa VI – „Wiadomości – ćwiczenia”- B. Cz. Staneccy. Wyd. StanPol Bydgoszcz.

13. Muzyka – podręcznik „Muzyka” dla klasy VI autor:  M. Tomaszewska,  wyd. Rożak

 

 

Osiny: 14.06.2012 r.

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w OSINACH – rok szkolny 2011/2012

KLASA „0”

 1. „Razem w przedszkolu”, autorzy: B. Godzimińska, J. Andrzejewska, wyd. WSIP
  1. „Razem w przedszkolu”  - „Karta Pracy” część 1,2,3,4,5.
  2. „Razem w przedszkolu”  - „Wyprawka”, cz. 1,2,3,4,5
  3. „Razem w przedszkolu pięciolatka” Zaczynam pisać i liczyć. Komplet.
  4. „Jezus prowadzi nas do Ojca” red R. Lis, Gaudium, Lublin

 

KLASA I

 1. „Razem w szkole – klasa 1”, autorzy: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wyd. WSiP
 1. Razem w szkole - Podręczniki z ćwiczeniami - części 1-10
 2. Razem w szkole – Zeszyty ćwiczeń - części 1-10
 3. Razem w szkole –Wyprawka w teczce
 4. Razem w szkole – Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą CD – Rom
 5. Razem w szkole – Czytam – ćwiczenia dodatkowe.
 6. Język angielski – English Adventure 1 – Longman
 1. Zaproszeni przez Pana, red R. Lis, wyd. Gaudium, Lublin

 

KLASA II

 1. „Razem w szkole – klasa 2”. autorzy: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wyd. WSiP
  1. Razem w szkole - Podręczniki z ćwiczeniami. Części 1-10
  2. Razem w szkole – Zeszyty ćwiczeń. Części 1-10
  3. Razem w szkole –Wyprawka w teczce
  4. Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2, autor: M. Jędrzejek, J. Gilner, wyd. Wideograf - Edukacja
  5. Rozwiązuję zadania, ćwiczenia, zadania rozwijające, klasa 2, wyd. WSiP
  6. Język angielski – English Adventure 2 – Longman
  7. W oczekiwaniu na Jezusa, red R. Lis, wyd. Gaudium, Lublin

KLASA III

 1. „Razem w szkole – klasa 3”. autorzy: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wyd. WSiP
  1. Razem w szkole - Podręczniki z ćwiczeniami. Części 1-5
  2. Razem w szkole – Zeszyty ćwiczeń. Części 1-5
  3. Razem w szkole. Edukacja polonistyczna i społeczna. Podręcznik z

ćwiczeniami, cz. 1-4

 1. Razem w szkole. Edukacja matematyczna. Podręcznik z ćwiczeniami, cz.1-4
 2. Razem w szkole. Edukacja przyrodnicza. Podręcznik z ćwiczeniami
 3. Razem w szkole. Edukacja artystyczna. Podręcznik z ćwiczeniami
 4. Razem w szkole. Wyprawka
 5. Ćwiczenia rozwijające. Rozwiązuje zadania. Klasa 3 Wyd. WSiP
 6. Język angielski English Adventure 3 - Longman
 7. Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3, autor: M. Jędrzejek, J. Gilner, wyd. Wideograf – Edukacja
 8. Radość spotkania z Jezusem , red R. Lis, Wyd. Gaudium, Lublin

KLASA  IV

 

 1. Język polski – „Słowa na start” Marlena Derlukiewicz –podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Wyd. Nowa Era
 2. Język polski - „Słowa na start”, Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami (cz. 1,2) autor: M. Szulc, wyd. Nowa Era
 3. Matematyka –„ Matematyka wokół nas” H. Lewicka , M. Kowalczyk– podręcznik.- Wyd. WSiP
 4. Matematyka wokół nas „Zeszyt ćwiczeń” klasa IV, ( cz. 1 i 2), H. Lewicka , M. Kowalczyk.
 5. Historia – „Dzień dobry historio” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV, Nowa Era 2009  B. Szeweluk- Wyrwa, W. Surdyk- Fertach.
 6. Plastyka – Plastyka. Szkoła Podstawowa 4-6, autor: Stanisław Krzysztof Stopczyk , wyd. WSiP 2007 r.,
 7. Język angielski – podręcznik „ Sky 1” – B. Abbs , D. Freebairn, D. Sapiejska.- Longman
 8. Język angielski - Zeszyt ćwiczeń Sky1 – Activity book 1”- Longman
 9. Informatyka – podręcznik – „Informatyka dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra

10.  Religia – podręcznik ”Wierni Bogu Ojcu” red. R. Lis. Wyd. Gaudium Lublin

11.   Muzyka – podręcznik ”Muzyka dla klasy IV” –M. Tomaszewska – wyd. Rożak

12.  Przyroda - podręcznik „Przyrodo witaj”  E. Gromek , E. Kłos, W. Kofta.- wyd. WSiP

13.  Zeszyt ćwiczeń –„ Przyrodo witaj” –wyd. WSiP

14.  Technika -„Wiadomości i ćwiczenia” B. Stanecka , Cz. Stanecki.- wyd. StanPol.

15.  Karta rowerowa” – zeszyt ćwiczeń do wychowania komunikacyjnego dla klas IV-VI - AW StanPol –Bydgoszcz.

 

KLASA V.

 1. Język polski – „Słowa na start”– Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. autor: Marlena Derlukiewicz, Wyd. Nowa Era
 2. „Słowa na start”. Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 5, autor: A. Wojciechowska (część 1,2). Wyd. Nowa Era.
 3. Historia – „Dzień dobry historio.” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V, autor: G. Wojciechowski, Nowa Era 2009
 4. Plastyka - Podręcznik, klasa 4-6, WSiP 2007, Stanisław Krzysztof Stopczyk
 5. Język angielski – podręcznik „Sky 2” B. Abbs , D. Freebairn , D.  Sapiejewska – wyd. Longman
 6. Język angielski - Ćwiczenia „Sky2 Activity Book 2”.- Longman
 7. Matematyka – podręcznik „Matematyka wokół nas” H. Lewicka , E. Rosłon – wyd. WSiP
 8. Ćwiczenia 1,2 ”Matematyka wokół nas” – wyd. WSiP
 9. Przyroda – podręcznik „Przyrodo witaj” E Gromek, E. Kłos.- wyd.WSiP

10.   Przyroda „Przyrodo witaj.” Zeszyt ćwiczeń – WSiP

11.   Informatyka –   Podręcznik – „Informatyka dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra

12.   Religia – podręcznik „Oddani Jezusowi Chrystusowi” –red. R. Lis. Wyd. Gaudium Lublin

13.   Muzyka – podręcznik „Muzyka” dla klasy V, autor: M. Tomaszewska – wyd. Rożak

KLASA VI

 1. Język polski – „Słowa na start”– podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, autor: Marlena Derlukiewicz. Wyd. Nowa Era
 2. „Słowa na start”  A. Wojciechowska - podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 6 - (część 1,2). Wyd. Nowa Era.
 1. Matematyka   - „Matematyka wokół nas” H. Lewicka , E. Rosłan -  wyd. WSiP
 2. „Matematyka wokół nas” - ćwiczenia 1,2- wyd. WSiP
 3. Historia – „Dzień dobry historio”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI, wyd. Nowa Era 2010 r.
 4. Język angielski – podręcznik „Sky 3 „B. Abbs , D. Freebairn , D. Sapiejewska.- wyd. Longman
 5. Ćwiczenia  „Sky3- Activity Book 3” .-Longman
 6. Przyroda  - podręcznik „Przyrodo witaj”, E. Gromek, E. Kłos.- WSiP
 7. Przyroda – Zeszyt ćwiczeń „Przyrodo witaj”, E. Gromek, E. Kłos, WSiP
 8. Religia – podręcznik „ Uświęceni w Duchu” red. R. Lis., Wyd. Gaudium Lublin
 9. Informatyka – Podręcznik – „Informatyka dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra
 10. Technika – podręcznik „Technika klasa VI – „Wiadomości – ćwiczenia”- B. Cz. Staneccy. Wyd. StanPol Bydgoszcz.

13. Muzyka – podręcznik „Muzyka” dla klasy VI autor:  M. Tomaszewska,  wyd. Rożak

 

 

Osiny: 10.06.2011 r.

Program profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

W OSINACH

Lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci.
 2. Eliminowanie wśród uczniów zachowań agresywnych i przemocy.
 3. Dążenie do dobrych relacji międzyludzkich oraz motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia i wolnego od nałogów.

 

Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego.
 2. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na przerwach.
 3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.
 4. Zdobywanie umiejętności stosowania się do znaków, sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń
 5. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej.
 6. Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 7. Integracja grupy.
 8. Rozumienie uczuć i trosk innych osób.
 9. Samoakceptacja – postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznanie swoich słabych i silnych stron.

10.Pokazywanie możliwości zdrowego stylu życia, który daje radość i satysfakcję.

 1. Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków palenia papierosów, ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po nie.
 2. Wyrabianie świadomości na temat zagrożeń stwarzanych przez najnowsze technologie informacyjne.
 3. Ukazanie zagrożeń innymi nałogami (alkohol, narkotyki) – klasa VI.

 

Zakres treści:

I Bezpieczeństwo dzieci.

II Przyjazna szkoła.

III Zdrowy styl życia.

 

 

Program skierowany jest do uczniów klas 0- VI, rodziców , nauczycieli, pracowników szkoły.

Za realizację programu odpowiadać będą: dyrektor szkoły, nauczyciele , pracownicy szkoły , rodzice , pielęgniarka szkolna, zaproszeni prelegenci.

 

 

 

 1. Bezpieczna szkoła.

 

TEMATYKA

FORMY, METODY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMINY

SPODZIEWANE EFEKTY

Bezpieczna droga dziecka do szkoły

Wycieczki, spotkania  z policjantem, zajęcia instruktażowe.

Wych. klas O-VI,

n-l techniki

n-le świetlicy

.policjant.

Dyr. szkoły.

 

Cały rok, wrzesień,

luty, czerwiec

Uczeń bezpiecznie porusza się po drodze;

Zna podstawowe znaki drogowe;

Ocenia sytuację na drodze i planuje odpowiednie postępowanie.

Podróżowanie środkami lokomocji.

Wycieczki klasowe,

Godz. wych.

Dowóz dzieci do szkoły.

dramy

Wych. klas i rodzice.

Opiekunowie świetlicy, n-l informatyki.

Wg terminarzu wycieczek,

Cały rok

Uczeń zna zasady organizowania bezpiecznej wycieczki.

Zna regulamin zachowania się w środkach lokomocji  i rozumie konieczność bezwzględnego jego przestrzegania.

Bezpieczna

przerwa

Rozmowy wychowawcze

w kl. O-VI,

Zajęcia ruchowe,

Dyżury nauczycieli.

n-l wychowawcy,

n-l dyżurujący,

pracownicy szkoły.

 

Cały rok.

Uczeń zna regulamin zachowania się na przerwach oraz zasady bezpiecznej i kulturalnej zabawy.

Uczeń jest świadomy skutków niebezpiecznych zabaw.

Uczeń wie, jak unikać niebezpiecznych sytuacji podczas zabaw na przerwach.

 

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Godz. wych. Jak się zachowywać gdy…

Apel dla uczniów,

Zapoznanie z numerami alarmowymi.

pielęgniarka ,

wychowawcy klas

n-l wych. fiz.

Marzec, czerwiec

Uczeń potrafi odpowiednio ocenić sytuację

Wie, jak unikać niebezpiecznych sytuacji zagrażających jego zdrowiu i życiu.

Rozumie skutki takich zdarzeń.

Zna zasady prawidłowego zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

 

Zagrożenia cywilizacyjne

( pożary, powodzie, skażenia)

Film o kataklizmach,

Próby ewakuacji z budynku w czasie alarmu.

Gazetka o zagrożeniach w świecie.

 

Dyrektor szkoły. nauczyciel przyrody.

 

kwiecień, czerwiec.

Uczeń zna plan ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia.

Rozumie konieczność zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji.

Zna i pamięta ustalony dla szkoły sygnał alarmowy.

Zna drogę ewakuacji w budynku.

Zna przyczyny pożaru.

Zna podstawowe środki gaśnicze i możliwości ich stosowania w razie pożaru.

 

Karta rowerowa

( działania wspomagające wydanie karty)

Przeszkolenie komunikacyjne

Wycieczki rowerowe

n-l techniki i inni nauczyciele

 

Maj

czerwiec.

Zna zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

Zna skutki brawury i nieprzestrzegania przepisów.

Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

Prawidłowo zachowuje się na wycieczce rowerowej.

Pierwsza pomoc

Szkolenie, zajęcia wf

N-le wf i kształcenia zintegrowanego

kwiecień

Uczeń potrafi prawidłowo zachować się w miejscu zdarzenia oraz  udzielić pierwszej pomocy.

Odpowiedzialność prawna nauczyciela i rodziców za bezpieczeństwo dzieci.

Prelekcja prawnika lub agenta ubezpieczeniowego

Zebranie rodziców

listopad

Uczeń zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wie, jak postępować w nagłych wypadkach.

Potrafi powiadomić odpowiednie służby ratownictwa medycznego, drogowego.

Potrafi odpowiednio reagować na sytuacje trudne.

 

 

 1. Przyjazna szkoła.

 

Tematyka

Formy, metody realizacji.

Osoby odpowiedzialne za realizację

Terminy

Spodziewane efekty.

Integracja grupy. Klimat i więzi w klasach 0-VI.

Zabawy i gry integracyjne .

Imprezy i wycieczki klasowe.

Praca w grupach na lekcji.

Praca grupy uczniów nad projektem.

Imprezy szkolne

Wych. klas

nauczyciele, dyrektor szkoły, rodzice

Wrzesień, zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych i wycieczek.

Uczeń poznaje zwyczaje w klasie i w szkole.

Uczeń czuje się dobrze w szkole.

Uczeń potrafi komunikować się z rówieśnikami i nauczycielem w sposób kulturalny, nie używając wulgaryzmów

Zna słownictwo do wyrażania swoich uczuć i emocji.

Nasze sprawy i problemy klasy

Pogadanki na godzinach wych.

Praca indywidualna ucznia

Praca w grupach na lekcjach

Spotkania z pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy klas

n-l poszczególnych przedmiotów, pedagog szkolny.

 

Cały rok

Uczeń umie mówić o swoich problemach.

Wie, jak rozwiązywać konflikty powstałe wśród rówieśników

Potrafi zapanować nad negatywnymi emocjami, np. nad złością. Potrafi zwrócić się o pomoc w razie problemów.

 

Jak walczyć z agresją i stresem?

Analiza filmu i programów komputerowych.

Pogadanki na godz. wych., gry dramowe.

 

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas, n-le, pedagog szkolny.

 

W ciągu roku

Uczeń wie, jakie są pozytywne i negatywne skutki stresu.

Wie, jak zachować się w sytuacjach stresowych. Zna negatywne skutki agresji.

Uczeń wie, jak przeciwstawić się przemocy, do kogo  zwrócić się o pomoc.

Zagrożenia okresu dojrzewania, presja grupy

Pogadanki na godz. wych klas IV- VI, zajęcia – wych. do życia w rodzinie,

gry dramowe,

lekcje języka polskiego.

Wych. klas

n-le

 

Cały rok.

II semestr

 

Uczeń potrafi nawiązać więzy koleżeńskie i przyjaźnie w klasie.

Stara się być dobrym kolegą.

Dobrze czuje się w swojej klasie i może liczyć na pomoc innych. Zna swoją wartość. Umie dostrzec zagrożenia wynikające z nieodpowiednich relacji w grupie..

Wspólne sprawy rodziców, uczniów i nauczycieli

Imprezy i uroczystości szkolne, szkolenia w formie prelekcji, zebrania z rodzicami, indywidualne kontakty z wychowawcą i nauczycielami

Rodzice, wychowawcy, osoby zaproszone, dyrektor szkoły

W ciągu roku wg harmonogramu uroczystości i imprez oraz planu spotkań z rodzicami.

Rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły.

Pomagają w organizowaniu imprez i uroczystości.

Znają obowiązujące prawo. W różny sposób kontaktują się ze szkołą.

Promowanie pozytywnych postaw uczniów.

Organizowanie uroczystości ,,Nasi najlepsi”.

Utrwalanie sukcesów i pozytywnych zachowań  w

,, Złotej Księdze Uczniów”.

Dyrektor szkoły, nauczyciele, Rada Rodziców.

Cały rok,

Koniec I i II semestru.

Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w nauce i w zachowaniu.

 

 1. Zdrowy styl życia.

 

Tematyka

Formy i metody realizacji.

Osoby odpowiedzialne za realizację

Terminy

Spodziewane efekty

 

Rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych.

Wycieczki i rajdy piesze i rowerowe po najbliższej okolicy.

Udział w zawodach sportowych

Organizowanie szkolnych rozgrywek sportowych

Zajęcia SKS,

Używanie technik plastycznych do przedstawiania form spędzania czasu wolnego.

Festyn rodzinny

 

Dyr.szkoły, wychowawcy klas.

n-l wych. fiz,

n- l plastyki.

Rada Rodziców,

pracownicy szkoły.

Cały rok, wg

poszczególnych

harmonogramów.

Czerwiec

Uczeń zna regulamin zachowania się na wycieczkach.

Bezwzględnie przestrzega postanowień regulaminu.

Uczeń umie aktywnie wypoczywać.

Uczeń bierze udział w sportowej rywalizacji.

Zna zasady bezpiecznego udziału w zawodach sportowych.

Uczeń wie, że aktywność fizyczna sprzyja lepszemu rozwojowi.

Realizuje się poprzez działalność sportową.

Zna zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

Zna skutki brawury i nieprzestrzegania przepisów.

Stosuje techniki plastyczne w wyrażaniu siebie.

Potrafi wspólnie z rodziną ciekawie i aktywnie  spędzać wolny czas.

 

Prawidłowe odżywianie się

( estetyka, jakość, ilość spożywanych posiłków)

Rozmowy na lekcjach, godz. wychowawczych.

Analiza plansz, reklam, ulotek

Pogadanka pielęgniarki.

,,Dzień zdrowej żywności”.

Wychowawcy klas I- III, nauczyciele, pielęgniarka

 

Październik, styczeń / luty, czerwiec

Uczeń dostrzega zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka.

Uczeń wie, co powinien jeść,  jak i ile.

Uczeń zna produkty szkodliwe dla zdrowia.

 

Dbanie o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i swoje otoczenie w szkole.

Pogadanki na godz. wych.

Zajęcia lekcyjne.

Prelekcje pielęgniarki szkolnej. .

.

.

Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń dba o higienę swojego ciała i ubioru.

Uczeń wie, jak funkcjonuje jego organizm.

Uczeń przebywa w estetycznym otoczeniu.

Uczeń potrafi się ubrać stosownie do  okoliczności i pory roku.

 

 

Propagowanie mody na niepalenie.

Pogadanki na temat szkodliwości palenia, film edukacyjny, ankieta

Wychowawcy klas

Pielęgniarka szkolna

Cały rok

 

 

 

 

 

Uczeń posiada wiedzę na temat szkodliwości palenia.

Uczeń nie podejmuje prób palenia.

Potrafi być asertywny w sytuacji, kiedy ktoś namawia go do złego.

 

Bezpieczne korzystanie z Internetu

Rozmowy na zajęciach.

,, Dzień bezpiecznego Internetu”.

 

 

Nauczyciel informatyk, wychowawcy klas.

 

Cały rok.

Uczeń jest

świadomy  zagrożeń stwarzanych przez najnowsze technologie informacyjne.

Bezpiecznie korzysta z Internetu.

 

 

Inne nałogi

 

 

 

 

 

 

Pogadanki na temat nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków

Wychowawca klasy VI

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń posiada wiedzę na temat szkodliwości picia alkoholu i zażywania narkotyków.

Uczeń zna przykłady z życia, które o tym świadczą

 

 

 

Ewaluacja programu profilaktycznego

 

 1. Cel ogólny ewaluacji:

Podniesienie efektywności pracy szkoły.

 1. Cel szczegółowy ewaluacji:

Sprawdzenie funkcjonowania programu profilaktyki w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków i założeń, które nie sprawdziły się w praktyce.

 

 

Obiekt ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria

ewaluacji

Metody

Monitorowanie

Raport

Funkcjonowanie programu

profilaktycznego

Czy program profilaktyczny jest zgodny z obowiązującym prawem?

 

 

 

Jaka jest znajomość programu profilaktycznego wśród uczniów, nauczycieli, rodziców?

 

 

W jaki sposób są realizowane założone w programie cele?

Zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

Znajomość programu.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja założonych celów.

Adekwatność założeń programu do potrzeb i oczekiwań.

Analiza dokumentów

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów, wywiad z uczniami i rodzicami.

Dane gromadzi

zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Ocena zawarta w protokolarzu rad pedagogicznych i zespołach nauczycielskich

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Małgorzata Grodowska – Wychowawczy program profilaktyczny
 2. Gabriel Adamczyk – Edukacja prozdrowotna dla klas IV-VI
 3. Teresa Król – Wędrując ku dorosłości
 4. Ewa Kiezik-Kordzińska – Szkoła dialogu
 5. Barbara Wolniewicz-Grzelak – Trzy Koła propozycje dla wychowawców klas

Wykaz podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w OSINACH – rok szkolny 2010/2011

KLASA „0”

 

 1. „Razem w przedszkolu”, autorzy: B. Godzimińska, J. Andrzejewska, wyd. WSIP
  1. „Razem w przedszkolu”  - „Karta Pracy” część 1,2,3,4,5.
  2. „Razem w przedszkolu”  - „Wyprawka”, cz. 1,2,3,4,5
  3. „Jezus prowadzi nas do Ojca” red R. Lis, Gaudium, Lublin

 

KLASA I

 1. „Razem w szkole – klasa 1”, autorzy: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wyd. WSiP
 1. Razem w szkole - Podręczniki z ćwiczeniami - części 1-10
 2. Razem w szkole – Zeszyty ćwiczeń - części 1-10
 3. Razem w szkole –Wyprawka w teczce
 4. Razem w szkole – Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą CD – Rom
 5. Razem w szkole – Czytanki pierwszaka
 6. Język angielski – English Adventure 1 – Longman
 1. Zaproszeni przez Pana, red R. Lis, wyd. Gaudium, Lublin

 

KLASA II

 

 1. „Razem w szkole – klasa 2”. autorzy: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wyd. WSiP
 1. Razem w szkole - Podręczniki z ćwiczeniami. Części 1-10
 2. Razem w szkole – Zeszyty ćwiczeń. Części 1-10
 3. Razem w szkole –Wyprawka w teczce
 4. Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2, autor: M. Jędrzejek, J. Gilner, wyd. Wideograf - Edukacja
 1. Zbiór zadań dla ucznia, klasa 2, Wyd. WSiP
 2. Język angielski – English Adventure 2 – Longman
 3. W oczekiwaniu na Jezusa, red R. Lis, wyd. Gaudium, Lublin

 

KLASA III

 

 1. Wesoła szkoła – podręcznik część 1,2,3. – H. Dobrowolska, A. Konieczna. Wyd. WSiP
 1. Wesoła szkoła – karty pracy część 1,2,3. Wyd. WSiP
 2. Wesoła szkoła – matematyka, karty pracy – część 1,2,3.  Wyd. WSiP
 3. Wesoła szkoła. Ćwiczymy poprawne pisanie- zeszyt ćwiczeń 1,2,3.
 4. Wesoła szkoła. Ćwiczymy poprawne liczenie – zeszyt ćwiczeń 1,2,3.
 5. Język angielski – English Adventure 3 – Longman
 1. Przygoda z komputerem. Podręcznik do zajęć w edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3, autor: M. Jędrzejek, J. Gilner, wyd. Wideograf - Edukacja
 2. Radość spotkania z Jezusem , red R. Lis, Wyd. Gaudium, Lublin

 

 

 

 

KLASA  IV

 

 1. Język polski – „Słowa na start’ Marlena Derlukiewicz –podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego. Wyd. Nowa Era
 2. Język polski - „Słowa na start”, Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami (cz. 1,2) autor: M. Szulc, wyd. Nowa Era
 3. Matematyka –„ Matematyka wokół nas” H. Lewicka , M. Kowalczyk– podręcznik.- WSiP- 2008r.
 4. Matematyka wokół nas „Zeszyt ćwiczeń” klasa IV, H. Lewicka , M. Kowalczyk– Podręcznik.- WSiP- 2008 r. , nowa edycja
 5. Historia – „Dzień dobry historio” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV, Nowa Era 2009  B. Szeweluk- Wyrwa, W. Surdyk- Fertach.
 6. Plastyka – Plastyka. Szkoła Podstawowa 4-6, autor: Stanisław Krzysztof Stopczyk , wyd. WSiP 2007 r.,
 7. Język angielski – podręcznik „ Sky 1” – B. Abbs , D. Freebairn, D. Sapiejska.- Longman
 8. Język angielski - Zeszyt ćwiczeń Sky1 – Activity book 1”- Longman
 9. Informatyka – podręcznik – „Informatyka dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra

10.   Religia – podręcznik ”Wierni Bogu Ojcu” red. R. Lis. Wyd. Gaudium Lublin

11.   Muzyka – podręcznik ”Muzyka dla klasy IV” –M. Tomaszewska – wyd. Rożak

12.   Przyroda - podręcznik „Przyrodo witaj”  E. Gromek , E. Kłos, W. Kofta.-WSiP

13.   Zeszyt ćwiczeń –„ Przyrodo witaj” –WSiP

14.   Technika -„Wiadomości i ćwiczenia” B. Stanecka , Cz. Stanecki.- wyd. StanPol.

15.  ”Karta rowerowa” – zeszyt ćwiczeń do wychowania komunikacyjnego dla klas IV-VI - AW StanPol –Bydgoszcz.

 

KLASA V.

 1. Język polski – „Słowa na start’– Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego. autor: Marlena Derlukiewicz, Wyd. Nowa Era
 2. „Słowa na start”. Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 5, autor: M. Szulc (część 1,2). Wyd. Nowa Era.
 3. Historia – „Dzień dobry historio.” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V, autor: G. Wojciechowski, Nowa Era 2009
 4. Plastyka - Podręcznik, klasa 4-6, WSiP 2007, Stanisław Krzysztof Stopczyk
 5. Język angielski – podręcznik „Sky 2 „B. Abbs , D. Freebairn , D.  Sapiejewska – wyd. Longman
 6. Język angielski - Ćwiczenia „Sky2 Activity Book 2”.- Longman
 7. Matematyka – podręcznik „Matematyka wokół nas” H. Lewicka , E. Rosłon -WSiP
 8. Ćwiczenia 1,2 ”Matematyka wokół nas” – wyd. WSiP
 9. Przyroda – podręcznik „Przyrodo witaj” E Gromek, E. Kłos.- WSiP

10.   Przyroda „Przyrodo witaj.” Zeszyt ćwiczeń – WSiP

11.   Informatyka –   Podręcznik – „Informatyka dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra

12.   Religia – podręcznik „Oddani Jezusowi Chrystusowi” –red. R. Lis. Wyd. Gaudium Lublin

13.   Muzyka – podręcznik „Muzyka” dla klasy V, autor: M. Tomaszewska – wyd. Rożak

KLASA VI

 1. Język polski – „Słowa na start - 6”– podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego, autor: Marlena Derlukiewicz. Wyd. Nowa Era
 2. „Słowa na start”  A. Wojciechowska - podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 6 - (część 1,2). Wyd. Nowa Era.
 1. Matematyka   - „Matematyka wokół nas” H. Lewicka , E. Rosłan -  wyd. WSiP
 2. „Matematyka wokół nas” - ćwiczenia 1,2- wyd. WSiP
 3. Historia – „Dzień dobry historio”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI, wyd. Nowa Era 2010 r.
 4. Język angielski – podręcznik „Sky 3 „B. Abbs , D. Freebairn , D. Sapiejewska.- wyd. Longman
 5. Ćwiczenia  „Sky3- Activity Book 3” .-Longman
 6. Przyroda  - podręcznik „Przyrodo witaj”, E. Gromek, E. Kłos.- WSiP
 7. Przyroda – Zeszyt ćwiczeń „Przyrodo witaj”, E. Gromek, E. Kłos, WSiP
 8. Religia – podręcznik „ Uświęceni w Duchu” red. R. Lis., Wyd. Gaudium Lublin
 9. Informatyka – Podręcznik – „Informatyka dla szkoły podstawowej – klasy IV-VI, autor Grażyna Koba, wyd. MIGra
 10. Technika – podręcznik „Technika klasa VI – „Wiadomości – ćwiczenia”   -B. Cz. Staneccy. Wyd. StanPol Bydgoszcz.

13. Muzyka – podręcznik „Muzyka” dla klasy VI autor:  M. Tomaszewska,  wyd. Rożak

 

 

Osiny: 14.06.2010 r.

Program wychowawczy

Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej w Osinach
im Księdza Jana Twardowskiego

„Spróbujmy powiedzieć do dzieci :”Przyjdźcie do nas , ze swoją szczerością , ufnością , prostotą, zdziwieniem. Ileż od was można się nauczyć!”

Ksiądz Jan Twardowski

„Elementarz Księdza Twardowskiego dla najmłodszego średniak i starszego”

Misja szkoły:

„Jesteśmy szkołą , która opiera swoje działania na takich wartościach jak : uczciwość , tolerancja ,otwartość na drugiego człowieka i prawda.

Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia.

Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa.

Staramy się z pasją przekazywać naszą wiedzę uczniom.

Dążymy ,aby zdobywanie wiedzy i umiejętności dla naszych uczniów było ich wewnętrzną potrzebą.

Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do życia w zmieniającym się świecie .

Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek , uznanie i satysfakcję

Program wychowawczy opiera się na deklaracjach zawartych w misji szkoły , a także na wartościach zawartych w poezji patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego.

 

Podstawa prawna:

1.) Rozporządzenie MENiS z dnia 26.lutego 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U.2002r Nr 51,poz.458;2003r Nr210poz.2041;2005r.Nr19,poz.165.)

2.) Rozporządzenie MEN z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych( Dz.U. Nr61,poz.624z 2002r.Nr 10,poz.96z 2003r., Nr146,poz.1416z 2004r., Nr66poz.606 orazz 2005r. Nr10,poz.75

Wartości na których bazujemy wychowując naszego ucznia:

Uczciwość

Prawda

Tolerancja

Otwartość na drugiego człowieka

Odpowiedzialność

Aktywna działalność na rzecz najbliższego środowiska.

Patriotyzm

Cele ogólne programu:

1.)    Kształcenie postaw i osobowości ucznia.

2.)     Kształcenie środowiska sprzyjającemu uczeniu się , poprzez właściwą motywację.

3.)    Wspieranie rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego ucznia.

4.)    Przygotowanie do życia we współczesnym świecie: przyrody , techniki i mediów, rodziny.

5.)    Kształtowanie postaw patriotycznych

6.)    Kultywowanie tradycji związanej ze szkołą   i patronem.

Cele operacyjne programu – efekty działań wychowawczych.

1.)              Uczeń staje się obowiązkowy i wytrwały w swoich działaniach;

2.)               Uczeń zachowuje się zgodnie z zasadami dobrego wychowania;

3.)               Uczeń dąży do osiągania celów na miarę swoich możliwości;

4.)               Uczeń staje się odpowiedzialny za siebie i innych;

5.)               Uczeń bierze udział w życiu grupy , klasy i szkoły;

6.)               Uczeń wierzy we własne siły , dzięki czemu osiąga sukcesy;

7.)               Uczeń rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

8.)               Uczeń umie współpracować w grupie i zespole;

9.)               Uczeń umie uczyć się , pracować samodzielnie i twórczo ;

10.)            Uczeń rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy ;

11.)           Uczeń dostrzega i interpretuje przyczyny swoich sukcesów lub porażek ;

12.)           Uczeń poddaje się pozytywnej motywacji do nauki stosowanej w szkole;

13.)           Uczeń umie dbać o higienę osobistą i swój wygląd , zachowuje się w sposób nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu;

14.)           Uczeń zna i stara się stosować zasady prawidłowego odżywiania ;

15.)           Uczeń zna i stosuje w praktyce zasady ruchu drogowego;

16.)           Uczeń umie oceniać własne postępowanie i panować nad własnymi  emocjami;

17.)           Uczeń zachowuje poprawne kontakty z ludźmi , jest otwarty i ufny;

18.)           Uczeń stosuje zasady prawidłowego komunikowania się z ludźmi;

19.)           Uczeń rozpoznaje i akceptuje pozytywne wzorce  zachowania , wykorzystuje je w swoim życiu;

20.)              Uczeń czerpie z poezji ks. Jana Twardowskiego  wskazówki do życia;

21.)           Uczeń rozumie i docenia wartość rodziny w życiu osobistym człowieka;

22.)           Uczeń rozumie swoje emocje , dotyczące miłości , przyjaźni;

23.)           Uczeń rozumie zależności istniejące w środowisku przyrody , dostrzega zmiany tam zachodzące ;

24.)           Uczeń umie zachować się właściwie w stosunku do zwierząt  i otaczającej przyrody;

25.)           Uczeń poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne , zna mechanizmy i skutki niepożądanych zmian zachodzących w nim;

26.)           Uczeń przygotowany jest do życia w społeczeństwie informatycznym i informacyjnym;

27.)           Uczeń umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji;

28.)           Uczeń zna i wykorzystuje w praktyce podstawowe zasady posługiwania się komputerem i technologia informacyjną ;

29.)           Uczeń poznaje i szanuje dorobek kulturalny swojego regionu i państwa

30.)           Uczeń bierze czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego;

31.)           Uczeń zna i rozumie znaczenie najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych;

32.)            Uczeń jest świadomy naszej przynależności do Unii Europejskiej.

ZAKRES TREŚCI:

Program zawiera cztery bloki tematyczne:

1.)    Poznaję siebie , rozwijam się i kształtuję  swoje zachowanie  .

2.)    Uczę się i żyję w grupie.

3.)    Mam swoją małą dużą i wielką Ojczyznę.

4.)    Dostrzegam otaczający mnie świat i jego problemy.

5.)    Poznaję życie i twórczość księdza Jana Twardowskiego.

Zadania nauczycieli i sposoby realizacji programu .

1.      Nauczyciele wychowawcy na podstawie programu wychowawczego tworzą w cyklu trzyletnim swoje  programy wychowawcze w klasie i roczne plany godzin wychowawczych w klasach IV-VI.

2.      Nauczyciele na poszczególnych przedmiotach w zależności od tematu zajęć realizują odpowiednie wychowawcze cele operacyjne.

3.      Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły tworzą atmosferę sprzyjającą realizacji celów programu wychowawczego .

4.      Program wychowawczy jest realizowany na lekcjach , zajęciach pozalekcyjnych , świetlicy , w bibliotece ,  przerwach , wycieczkach , wyjazdach na konkursy , wizytach w innych szkołach .

5.       Nauczyciele starają się konsekwentnie i wspólnym głosem osiągać pożądane postawy.

6.      Nauczyciele mają czas   dla swoich wychowanków, stosują metody i formy pracy dające  spodziewane efekty.

7.      Nauczyciele świadomie organizują sytuacje wychowawcze oraz wykorzystują wychowawczo każde spotkanie z uczniem.

8.      Nauczyciele wychowawcy ściśle współpracują z rodzicami swoich uczniów i z innymi pracownikami szkoły.

9.      Wiele treści wychowawczych będzie realizowanych jednocześnie przez kilku nauczycieli na różnorodnych zajęciach.

10.  Wychowawcy monitorują realizację programu wychowawczego w swojej klasie , dbając , aby wszystkie zagadnienia zostały zrealizowane w ciągu 3 lat.

11.  Nauczyciele wychowawcy oceniają wpływ programu wychowawczego na postawy swoich uczniów   po I i II etapie kształcenia.

12.  Program poddany jest ewaluacji na poszczególnych etapach realizacji.

Przykłady działań zmierzających do osiągnięcia celów wychowawczych:

 • realizacja gotowych lub własnych programów lub cyklu zajęć o wąskiej tematyce

 • stosowanie technik rozwijających twórcze myślenie ( mapa mentalna , burza mózgów , kula śniegowa, drzewko decyzyjne itp.)

 • realizacja ciekawych zajęć wychowawczych

 • konkursy, prezentacje , festiwale , przedstawienia , tablice , gazetki okolicznościowe , albumy

 • realizacja wybranej tematyki metoda projektu

 • stosowanie metod aktywizujących oraz form pracy grupowej

 • prelekcje pogadanki ,projekcje filmów , spotkania z ciekawymi ludźmi

 • prace domowe z wyrażaniem opinii o książce ,filmie, , wydarzeniach

 • kultywowanie tradycji- święto patrona , Boże Narodzenie, święta narodowe .

 • zapoznanie uczniów ze statutem , zasadami współżycie społecznego ,zasadami bezpieczeństwa

 • realizacja zasad demokracji praktyce – działalność samorządowa , poszanowanie praw ucznia , egzekwowanie obowiązków

 • organizowanie imprez i uroczystości szkolnych , klasowych , przygotowanie do uczestnictwa i reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 • współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi szkołę

 • dbałość o wystrój i estetykę szkoły

 • organizowanie pomocy potrzebującym oraz pomocy w nauce

 • dokonywanie przez uczniów oceny swojej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, oceny swojego zachowania oraz oceny wykonania danego zadania.

 • redagowanie gazetki uczniowskiej

 • uczestnictwo  w kulturze – kino, teatr

 • zabawy i gry integrujące grupę

 • poznanie historii i tradycji szkoły , regionu

 • uczestnictwo uczniów w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania

 • umożliwienie uczniom  samodzielnego rozwiązywania konfliktów , problemów , oferując jednocześnie pomoc

 • szybkie i konsekwentne reagowanie na różne niewłaściwe sytuacje wśród uczniów

 • poznawanie kultur innych narodów

 • organizowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego

 • prowadzenie kroniki szkoły i strony internetowej

 • organizowanie rajdów pieszych i rowerowych

 • uczestnictwo uczniów w zawodach sportowych

 • warsztaty dla uczniów z zakresu komunikacji , asertywności , radzenia sobie z agresją, pełnienia różnych ról społecznych , autoprezentacji.

Model absolwenta:

„Choćby się nosem kręciło , na babcię pyskowało,

Szczęście zawsze ogromne , gdy lat jeszcze mało”.

Ksiądz Jan Twardowski

„Elementarz Księdza Twardowskiego dla najmłodszego średniak i starszego”

1.)    Uczeń w sferze nauki- wiedzy

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce;

 • przyswaja nowe wiadomości korzystając ze zdobytych wcześniej doświadczeń ;

 • posługuje się różnymi źródłami wiedzy w domu i w szkole , znajduje w nich potrzebne informacje;

 • formułuje pytania zaspokajające ciekawość;

 • rozwiązuje zadania w sytuacjach typowych i problemowych.

2.)    Uczeń w sferze psychofizycznej

 • potrafi radzić sobie ze stresem;

 • panuje nad emocjami;

 • zna zasady zdrowego stylu życia;

 • potrafi wybierać system wartości;

 • jest wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i potrafi mówić o swoich potrzebach;

 • jest wolny od nałogów.

3.)    Uczeń w sferze społecznej

 • jest tolerancyjny i akceptuje innych ludzi;

 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;

 • szanuje dobro społeczne i prywatną własność;

 • rozumie , że agresja nie jest sposobem na życie;

 • przestrzega norm obowiązujących w jego otoczeniu;

 • nawiązuje przyjazne stosunki z innymi ludźmi.

4.)    Uczeń w sferze tradycyjno patriotycznej

 • zna historię i tradycje swojego otoczenia;

 • jest aktywnym uczestnikiem patriotycznych uroczystości;

 • zna i szanuje symbole narodowe.

5.)    Uczeń w sferze otwarcia na świat

 • zna kulturę innych narodów ;

 • rozumie znaczenie znajomości języków obcych ;

 • jest świadom tego że świat jest złożony i cały czas podlega przemianom;

 • jest uczestnikiem akcji organizowanych na rzecz ochrony środowiska.

Ewaluacja programu wychowawczego:

1.)      Cel ogólne ewaluacji:

Podniesienie efektywności pracy szkoły

2.)      Cel szczegółowy ewaluacji:

Sprawdzenie funkcjonowania programu Wychowawczego w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków oraz założeń niesprawdzających się w praktyce.

Obiekt ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria ewaluacji

Metody

Monitorowanie

Raport

Funkcjonowanie programu wychowawczego

Czy program wychowawczy jest zgodny z obowiązującym prawem?

Jaka jest znajomość programu wychowawczego wśród uczniów , nauczycieli , rodziców?

W jaki sposób są realizowane założone w programie cele?

Zgodność z obowiązującymi przepisami.

Znajomość programu.

Realizacja założonych celów .

Adekwatność założeń programu do potrzeb i oczekiwań.

Analiza dokumentów

Analiza dokumentów, wywiad z uczniami i rodzicami.

Dane gromadzi zespół zadaniowy, wychowawcy klas.

Ocena zawarta w protokolarzu Rad pedagogicznych i zespołach nauczycielskich.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

1.)    Barbara ,Grzegorz Paziowie „Szkoła , która ochrania”.

2.)    Irena Czajkowska , Kazimierz Herda „ Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole”.

3.)    Bogusława Dorota Gołębniak „ Uczenie metodą projektu”

4.)    Stephen Bowkett „ Wyobraź sobie , że…”.

5.)    Barbara Kosmowska „ Dzisiaj się bawimy”.

6.)    Jan Andrzej Kąkol „ Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej”

7.)    Gabriel Adamczyk „ Program nauczania ,Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6.

8.)    Joanna Danielewska „ Agresja u dzieci – szkoła porozumienia”

9.)    Maria Kubiczek „ Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum”

10.)Hanna Olechowicz „ Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku”

11.)Roman Marcinek „Polska”.

12.)„ Polskie regiony w Europie , Lubelskie”

13.)Dorota Dziamska „ Bajkowe kółeczka”

14.)Dorota Dziamska „ Magiczne trójkąty”

15.)Joanna Knaflewska „ Ekologia i ochrona środowiska”

16.)D. Tillman „ Wychowanie w duchu wartości”

17.)Dariusz Marek Racinowski „ Moja Mała Ojczyzna”

18.)Maria Bartoszewska „ Lubelskie – edukacja regionalna”

19.)Ewa Kiezik-Kordzińska „ Szkoła dialogu”.

20.)Jarosław Kardziński „Po co w szkole regulamin”

21.)Ewa Kędracki –Feldman „ W trosce o jakość szkoły”

22.)Jan Jakub Należyty „ A jak myślisz” scenariusze uroczystości szkolnych.

23.)Teresa Król „ Wędrując ku dorosłości”

24.)Małgorzata Grodowska „ Wychowawczy program profilaktyczny”

25.)Jolanta Bąk „ Bajkowe spotkania”

26.)Barbara Bleja-Sosna „ Godziny wychowawcze – poradnik dydaktyczny”

27.)Barbara Wolniewicz Grzelak „ Trzy koła- propozycja dla wychowawców klas”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.

Charakterystyka programu:

O tym jakie znaczenie ma współpraca z rodzicami wiedza wszyscy : nauczyciele , rodzice. Dom jest naturalnym środowiskiem rozwojowym dziecka . Tutaj kształtuje się osobowość dziecka , jego zachowania.

Szkoła , która chce skutecznie realizować swoje cele dydaktyczne i wychowawcze i efektywnie towarzyszyć uczniom w rozwoju musi pozyskać  sobie rodziców . Bez współpracy z rodzicami nie będzie miała wpływu na rozwój osobowościowy ucznia . Aby ta współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty nie tylko rodzice , ale przede wszystkim nauczyciele powinni być świadomi zmiany stylu i charakteru współdziałania.

Nauczyciele powinni pobudzać zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć , zmieniać ich świadomość pedagogiczną . Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy jest zdobycie ich zaufania, dzięki ,któremu jest lepszy przepływ informacji o uczniu, pozyskanie dokładnej opinii o szkole , o pracy nauczyciela. Jedną z najbardziej potrzebnych form współpracy z rodzicami są zebrania grupowe. Zagadnienia omawiane na spotkaniach muszą być tak dobrane , aby interesowały wszystkich rodziców i wzbogacały ich wiedzę o wychowaniu. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania jest sprawą trudną, zależy tak od wychowawcy jak i od środowiska w którym działa szkoła. Warto jednak dla dobra uczniów trudności pokonać.

Program ten ma nam ułatwić zaangażowanie rodzica na płaszczyźnie rodzic –dziecko- wychowawca. Im lepsza jest wiedza rodziców o pracy nauczyciela , jego zadaniach i problemach , jakimi się spotyka w pracy tym lepszy efekt wychowawczy i zrozumienie dziecka i jego sytuacji przez obie strony .Ponadto oczekiwania rodziców powinny mieć wpływ na tworzenie planu wychowawczego szkoły.

KONSTRUKCJA PROGRAMU

Program napisany został zmyślą o rodzicach klas I –VI w związku z tym realizowany będzie przez wychowawców klas I-III, IV-VI.. Program współpracy z rodzicami jest integralna częścią programu wychowawczego.

Ogólny cel oddziaływań:

Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.

Cele szczegółowe:

 • Uświadomienie rodzicom ,że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań;

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych pomierzy dziećmi a rodzicami;

 • Wywoływanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę;

 • Dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami poprzez stworzenie właściwej atmosfery w szkole;

 • Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy i szkoły;

 • Edukowanie rodziców w kierunku psychologii okresów rozwojowych  dzieci , odpowiedzialnego wychowania i kształcenia własnego dziecka.

Zadania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:

 • Organizacja zebrań z rodzicami co najmniej raz na dwa miesiące ;

 • Organizacja spotkań z rodzicami z okazji różnorodnych uroczystości szkolnych;

 • Współpraca z Komitetem Rodzicielskim;

 • Konsultacje z rodzicami programu wychowawczego , programu profilaktyki ;

 • Stworzenie warunków do wymiany poglądów na temat pracy szkoły i współpracy wzajemnej.

Zadania programowe dla rodziców :

 • Uczestnictwo rodziców w zebraniach klasowych i ogólnych, prelekcjach i spotkaniach ze specjalistami

 • Uczestnictwo rodziców w imprezach klasowych szkolnych;

 • Interesowanie się i wspieranie  wychowawczej działalności szkoły;

CELE

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Uświadomienie rodzicom ,że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań;

1.)    Uzgadnianie naczelnych wartości którymi kieruje się szkoła i dom.

2.)    Systematyczne prowadzenie obserwacji na temat uczniów i przekazywanie ich rodzicom.

3.)    Obopólna wymiana spostrzeżeń na temat dziecka

4.)    Współpraca w przypadku występowania trudności szkolnych.

5.)    Współdziałanie w sprawie kontroli uczęszczania dzieci do szkoły.

Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami

1.)    Wspólne uczestnictwo w imprezach szkolnych .

2.)    Współpraca w zorganizowaniu imprez szkolnych .

3.)    Współorganizowanie i uczestnictwo w wycieczkach szkolnych.

Wywoływanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę;

1.)    Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat ich dzieci , podkreślanie zalet i sukcesów dzieci.

2.)    Zapraszanie rodziców na imprezy szkolne i lekcje otwarte.

Dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami poprzez stworzenie właściwej atmosfery w szkole;

1.)    Zapewnienie bezpieczeństwa na przerwach .

2.)    Tworzenie przyjaznej atmosfery na lekcjach .

3.)    Konsekwentne przestrzeganie wypracowanych norm zachowania.

4.)    Integracja zespołu klasowego i szkolnego.

Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy i szkoły

1.)    Działalność trójek klasowych i komitetu rodzicielskiego.

2.)    Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.

Edukowanie rodziców w kierunku psychologii okresów rozwojowych  dzieci , odpowiedzialnego wychowania i kształcenia własnego dziecka.

1.)    Organizowanie spotkań z psychologiem , pedagogiem , policjantem , kuratorem.

2.)    Ułatwianie kontaktów z poradniani psychologicznymi i specjalistycznymi.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody:

 • problemowo –aktywizująca;

 • zabawowa;

 • warsztatowa;

 • praktyczna;

 • podająca.

Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami:

 • Zebrania z rodzicami- ogólne, klasowe , Komitetu Rodzicielskiego ;

 • Indywidualne kontakty;

 • Imprezy okolicznościowe;

 • Pedagogizacja rodziców.

Przewidywane efekty:

Rodzice:

 • Są świadomi celowości podejmowanej współpracy;

 • Znają szkołę jako instytucje kształcącą i wspomagającą w wychowaniu oraz nauczycieli jako osoby wpływające na rozwój ich dziecka;

 • Współprzeżywają ze swoimi dziećmi ważne wydarzenia w życiu klasy i szkoły;

 • Posiadają rzetelną informację na temat wiedzy i zachowań dziecka w szkole;

 • Doceniają starania szkoły ,aby rozwój dzieci był najbardziej optymalny.

Uczniowie:

 • Są świadomi obustronnego zainteresowania nimi , ich nauką , rozwojem i problemami;

 • Wiedza ,że nauczyciele wraz z rodzicami pomogą im rozwiązać problemy;

 • Czują się bezpieczni.

Sposoby ewaluacji:

1.)    Obserwacja zachowań rodziców;

2.)    Rozmowy z uczniami , nauczycielami i rodzicami;

3.)    Ankiety ewaluacyjne.

Literatura:

1.)    Adele Faber, Elanie Mazlish- „ Jak mówić , żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły”

2.)    Adele Faber, Elanie Mazlish – „ Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie , by samemu żyć z godnością . Rodzeństwo bez rywalizacji”.

3.)    Adele Faber, Elanie Mazlish – „ Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele . Jak mówić , żeby dzieci się uczyły w domu
i w szkole”

4.)    Adele Faber, Elanie Mazlish- „ Wyzwoleni rodzice , wyzwolone dzieci . Twoja droga do szczęśliwej rodziny”

5.)    Joanna Danielewska – „ Agresja u dzieci – szkoła porozumienia”.