List do Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Życiński

Osiny;31.03 2006r.

Szkoła Podstawowa w Osinach

Gmina Żyrzyn

S.P.0717-3/06

Jego Ekscelencja

Ks. Arcybiskup Józef Życiński

Metropolita LubelskiSzanowny Księże Arcybiskupie

Dyrektor , rada pedagogiczna , rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Osinach zwracają się z gorącą prośbą o akceptację naszej decyzji i wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia księdza Jana Twardowskiego.

Osiny są wsią w województwie lubelskim położoną 8 kilometrów od Puław . Szkoła Podstawowa w Osinach istnieje od 1937r. Obecnie uczy się w niej 103 dzieci i pracuje 12 nauczycieli . Od 1 września 2000r. uczymy się w pięknym , nowym budynku.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie mogli zapoznać się na lekcjach języka polskiego  Jego wiersze pełne ciepła i życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi , przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia .

Życie księdza Jana Twardowskiego , w którym był czas walki o wolność Ojczyzny ,naukę , pracę z dziećmi niepełnosprawnymi , poezję  oraz kapłaństwo, budzi podziw i szacunek .

Uważamy , że ksiądz Jan Twardowski był wielkim Polakiem , wspaniałym wzorem dla współczesnych polskich dzieci i młodzieży, dlatego pragniemy , by nasza szkoła nosiła Jego imię .

Wspólnie z rodzicami , uczniami i nauczycielami będziemy pracować nad lepszym poznaniem życia , działalności i twórczości poety  oraz wprowadzać w życie wartości i prawdy przez Niego głoszone.

Opracowaliśmy bogaty harmonogram działań temu służący.

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 28 marca 2006r ,po jednomyślnym przyjęciu przez ogół rodziców na zebraniu w dniu 20.03.2006r.kandydatury księdza Jana Twardowskiego upoważniła, dyrektora szkoły do działań zmierzających do nadania szkole imienia.

Otrzymaliśmy już opinię Wójta Gminy oraz Proboszcza Parafii w Osinach, kopie w załączeniu .Dołączamy misję i wizję szkoły i plan pracy nad poznaniem patrona.

Czulibyśmy się wyróżnieni i szczęśliwi , gdyby ksiądz arcybiskup wyraził zgodę , by ksiądz Jan  Twardowski został patronem Szkoły Podstawowej w Osinach.