Działania wokół patrona szkoły

Od 2000r pracowaliśmy nad poszukiwaniem patrona dla naszej szkoły . Wspólnie z rodzicami i radą pedagogiczna , uczniami wybraliśmy księżnę Izabelę Czartoryską . Na zajęciach lekcyjnych , pozalekcyjnych poznaliśmy życie i działalność księżnej . Byliśmy blisko doprowadzenia do finału , ale część środowiska związana z innym kandydatem , który nie uzyskał pierwszeństwa – Batalionami Chłopskimi ,wystosowała oficjalny protest do Rady Gminy Żyrzyn . Po rozmowach doszliśmy do wniosku ,że należy jeszcze raz zastanowić się nad wyborem . Uroczystość nie doszła do skutku . Stwierdziliśmy ,że patron powinien łączyć szkołę ze środowiskiem lokalnym , konflikt nikomu nie przyniesie korzyści.

Odczekaliśmy dwa lata i w roku 2005 wróciliśmy do tematu. Na radzie pedagogicznej, na godzinach wychowawczych , na zebraniach z rodzicami omawialiśmy różne kandydatury na patrona naszej szkoły.

Od stycznia 2006r prace zostały przyspieszone . Rada Pedagogiczna po rozmowach z uczniami zaproponowała na patrona szkoły księdza Jana Twardowskiego. 20.03.2006r na zebraniu rodzicami przestawiliśmy prezentację multimedialną postaci księdza Jana Twardowskiego , uczniowie recytowali wiersze poety. Rodzice uczniów w głosowaniu jawnym ,jednomyślnie zaakceptowali księdza Jana Twardowskiego na patrona naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna w dniu 28 marca 2006r , mając akceptację rodziców i uczniów, oficjalnie przyjęła program zmierzający do nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego .Dyrektor szkoły wystosowała listy do Wójta Gminy i Proboszcza Parafii w Osinach z prośbą o ustosunkowanie się do naszego wyboru .Odpowiedzi były zadawalające i popierające nas w tym wyborze.

Dyrektor szkoły wystosowała pismo do ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego z prośba o wyrażenie zgody , by Szkoła Podstawowa w Osinach nosiła imię ks. Jana Twardowskiego.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie mogli zapoznać się na lekcjach języka polskiego Jego wiersze pełne ciepła i życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi , przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia .

Życie księdza Jana Twardowskiego , w którym był czas walki o wolność Ojczyzny, naukę , pracę z dziećmi niepełnosprawnymi , poezję oraz kapłaństwo , budzi podziw i szacunek .

Uważamy , że ksiądz Jan Twardowski był wielkim Polakiem i wspaniałym wzorem dla współczesnych polskich dzieci i młodzieży i dlatego pragniemy , by nasza szkoła nosiła Jego imię .

Wspólnie z rodzicami , uczniami i nauczycielami będziemy pracować nad lepszym poznaniem życia , działalności i twórczości poety oraz wprowadzać w życie wartości i prawdy przez Niego głoszone.

Opracowaliśmy bogaty harmonogram działań temu służący.

 

Plan pracy nad poznaniem Patrona Szkoły w Osinach.

 

 

L.p.

Forma pracy -zadania

Odpowiedzialni

Biorący udział

Termin

Uwagi

1.

Wybieramy patrona szkoły , ogłoszenie wyboru , dyskusje w klasach . podjęcie decyzji , głosowanie.

Opiekun SU, wychowawcy klas , dyrektor szkoły

Uczniowie , rodzice, SU, RP

Do marca 2006r

 

2.

Opracowanie i przeprowadzenie lekcji poświęconych patronowi szkoły w klasach O -VI.

Nauczyciel języka polskiego , historii, sztuki . wychowawcy klas

uczniowie Kwiecień 2006r.
3. Przygotowanie prezentacji patrona szkoły dla rodziców (prezentacja multimedialna, recytacja wierszy przez uczniów) Uczniowie , nauczyciel języka polskiego i nauczania zintegrowanego ,dyrektor szkoły Rodzice uczniów , nauczyciele 20.03.06r.
4. Wykonywanie gazetek klasowych poświęconych patronowi Wychowawcy klas 0-VI

Nauczyciel bibliotekarz

Uczniowie IV-VI

Wychowawcy klas

Maj 2006r.
5. Przygotowanie albumów lub plakatów o życiu ks. Jana Twardowskiego Nauczyciel –bibliotekarz - koordynator Uczniowie chętni 2006r
6. Zakup pozycji książkowych i broszur dotyczących patrona Nauczyciel -bibliotekarz
7. Wymiana korespondencji pomiędzy szkołą a Kurią Biskupią w Lublinie Nauczyciel polonista , dyrektor szkoły Marzec –kwiecień 2006r.
9. Nawiązanie współpracy ze szkołami imienia ks. Jana Twardowskiego Dyrektor szkoły Wrzesień 2006r
10. Uroczysty apel poświęcony patronowi SU, koła teatralne klas starszych i młodszych Uczniowie , nauczyciele Czerwiec 2006r.
11. Wycieczka do Warszawy do miejsc związanych z życiem i działalnością ks. J. Twardowskiego Nauczyciele wychowawcy Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas IV-VI

Wrzesień /październik 2006r.
12. Wystawa zdjęć z wycieczki Nauczyciel plastyki Do społeczności szkolnej Październik 2006r.
13.

Konkurs plastyczny

Ilustracja do wierszy patrona

Nauczyciel plastyki nauczyciele klas I-III

uczniowie

Listopad 2006r

14.

Konkurs wiedzy o patronie i jego poezji

Nauczyciel języka polskiego , historii i biblioteki

Uczniowie chętni z klas III-VI.

Finał styczeń 2007.

16.

Prezentacja poezji ks. Jana Twardowskiego

Koło teatralne

Uczniowie chętni

Listopad 2006r

17.

Przygotowanie części artystycznej na uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego

Koło teatralne

Zaproszeni goście , nauczyciele , rodzice , uczniowie

Maj / czerwca 2007r.

Oficjalne pismo do Rady Gminy Żyrzyn o nadanie Szkole Podstawowej w Osinach imienia księdza Jana Twardowskiego wystosujemy we wrześniu 2006r.