Historia

Szkołę powszechną w Osinach założono na początku XX wieku 1906r. Szkoła nie miała budynku, więc nauczanie odbywało się w wynajmowanych u chłopów  izbach. Trudno ustalić nazwiska pierwszych nauczycieli. W 1918 r. dzieci uczyła Zofia Kuś. W tym samym roku zawarła ona związek małżeński z Szymonem Bakierą, który został kierownikiem szkoły
i w latach trzydziestych rozpoczął budowę szkoły w Osinach.

Szymon Bakiera kierownik szkoły w Osinach w latach 1918-1952

 

Nauczyciele wraz z dziećmi przed szkołą 1937 rok.

 

Ideę budowy poparli wszyscy mieszkańcy wsi, którzy wykupili plac pod budynek szkolny oraz pracowali przy jego wznoszeniu. W 1937 r. rozpoczęły się lekcje w nowej szkole. Szymon Bakiera był kierownikiem szkoły w Osinach do czasu swej śmierci tj. do 1952r. W następnych latach funkcję tę pełnili kolejno: Stanisław Konarski, Jan Mazur, Henryk Pokropski, Zbigniew Marzec, Wiesława Noworolnik, Krzysztof Podgajny, a od 1999 roku Ewa Dutkiewicz. W roku 1953 wielki pożar zniszczył prawie całkowicie wieś. Stojący nieco dalej na uboczu drewniany budynek szkolny ocalał.

 

Od września 2000 roku w Osinach zajęcia szkolne odbywają się w nowym budynku  szkoły. Jest to szkoła na miarę XXI wieku.