Dostępność - deklaracja

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Osinach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Osinach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Nie wszystkie treści nietekstowe mają swoją tekstową alternatywę w postaci tekstu.
 • 2. Brak możliwości powiększenia czcionki
 • 3.Nie wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Seredyn.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48605389111

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach
 • Adres: Osiny 235, 24-103 Żyrzyn
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 818817295

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, jedno główne i jedno boczne. Do wejścia głównego prowadzą schody w góę ( wysokość około 2 m) - brak podjazdu i windy. Z kolei do wejścia bocznego prowadzą schody w dół ( 3 stopnie - około 48 cm) Brak zjazdu oraz windy. Wejścia do budynku są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Osobami oddelogowanymi do udzielania pomocy i informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły.

3. W budynku na każdym poziomie ( niski parter, piętro, 1 piętro) znajdują się korytarze. Na ich poczatku jest klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.