Sukces naszych uczennic

Rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny pt.: "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" ogłoszony przez Wójta Gminy Żyrzyn. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły.  Nagrody główne przyznano: Karolinie Rozmus z klasy V oraz Emilii Boruckiej z klasy VI. Ponadto wyróżniono prace uczennic z klasy VI: Marty Stańczyk oraz zespołu - Mai Małeckiej i Mileny Ochal. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 3 października 2017 r. podczas uroczystości połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrzynie. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zbieramy elektrośmieci!

Nasza szkoła przystąpiła do akcji zbiórki elektrośmieci  „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Akcja ta ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Chcemy nauczyć dzieci dbania o środowisko naturalne. Jednocześnie za każdy zebrany kilogram elektrośmieci szkoła otrzyma ekwiwalent finansowy, który w całości zasili budżet Rady Rodziców i przeznaczony zostanie na zakupy rzeczy dla dzieci, np. sprzętu sportowego. Zachęcamy państwa do udziału w tej akcji. W terminie od 2 października do 6 października można przynosić do naszej szkoły wszystkie zbędne elektrośmieci. Ich wykaz znajduje się w wiadomości przesłanej do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego . W przypadku odpadów wielkogabarytowych, np. lodówki, pralki – prosimy o bezpośredni kontakt w dyrektorem szkoły w celu ustalenia szczegółów odbioru tego odpadu. Dzieci otrzymały wstępną deklarację do wypełnienia. Proszę wypełnioną przekazać do szkoły w najbliższym terminie, a elektrośmieci nie wcześniej niż 2 października 2017 r.

Sprzątanie Świata 2017

  "Nie ma śmieci - są surowce!" - to hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata - Polska". My również włączyliśmy się w działania na rzecz ochrony środowiska. Zebraliśmy śmieci, które znaleźliśmy w otoczeniu naszej szkoły. Było ich mniej niż w poprzednim roku, ale nadal są tacy, którzy wyrzucają opakowania po produktach w dowolnych miejscach. Fundacja "Nasza Ziemia" przekonuje: "w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkakrotnie, a nawet bez końca". Pamiętajmy o tym i wyrzucajmy śmieci do odpowiednich pojemników.

Czytaj więcej: Sprzątanie Świata 2017

Pokaz Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier

  14 września gościliśmy przedstawicielki Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier. Zaprosiły one dzieci do "Tanecznych urodzin". Zaprezentowane zostały różne style, taniec: musicalowy, narodowy, dyskotekowy. Przedstawiono scenkę teatralno - muzyczną dotyczącą zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zabawie. Na koniec odbył się quiz dotyczący zapamiętanej ze spotkania wiedzy. Podsumowaniem było wspólne zdmuchnięcie świeczki na symbolicznym urodzinowym torcie oraz wspólne zatańczenie poznanego hitu.

Czytaj więcej: Pokaz Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej

Regulamin

konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt.: „ Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam”

 

KARTA_UCZESTNIKA.docx

 

ORGANIZATOR KONKURSU

  1. Organizatorem  konkursu plastycznego „Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam” jest Gmina Żyrzyn z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 10 w Żyrzynie, zwana dalej Organizatorem.
  2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „ Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Niniejszy regulamin określ zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na wykonanie projektu plastycznego.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

SŁOWNIK UŻYTYCH W REGULAMINIE OKREŚLEŃ

  1. „ Praca konkursowa” – jest to praca plastyczna wykonana w technice płaskiej bez użycia materiałów sypkich, przygotowana indywidualnie przez ucznia szkoły podstawowej bądź gimnazjalistę lub przez Zespół.
  2. „Zespół” – grupa uczniów szkoły podstawowej bądź gimnazjum, składająca się z 2-3 osób.
  3. „Uczestnik Konkursu” – uczeń szkoły podstawowej z klas IV-VI bądź gimnazjum z klas I-II biorący udział w Konkursie lub Zespół składający się z 2-3 osób.
  4. „Komisja Konkursowa” – pięcioosobowa grupa ekspertów powołana jednorazowo przez Gminę Żyrzyn w celu wyłonienia oraz oceny najlepszych prac.
  5. „Opiekun” – rodzic ucznia lub nauczyciel zgłaszający uczestnika ( uczestników) konkursu.
  6. „Uczeń szkoły podstawowej IV-VI bądź gimnazjum I-II w roku szkolnym 2016/2017” – uczeń szkoły podstawowej klas V-VII bądź gimnazjum II-III w roku szkolnym 2017/2018.

 

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej

Broszura MEN

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższą broszurą.

 

BROSZURA MEN

 

 

"Szkoła już nas woła..."

  4 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Poprzedziła je msza święta w kościele w Osinach. Następnie wszyscy zebrali się w szkole, aby po raz pierwszy po wakacjach spotkać się z kolegami i nauczycielami. Szczególnie serdecznie powitani zostali najmłodsi, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze szkołą. Na zakończenie zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy IV przygotowaną pod kierunkiem p. Iwony Olszak.

Czytaj więcej: "Szkoła już nas woła..."

Szkolny zestaw podręczników 2017-2018

 

W menu strony zaktualizowano szkolny zestaw podręczników (na rok szkolny 2017-2018).

 

szkolny_zestaw_podrecznikow_2017-2018.pdf