SPOTKANIE Z BAŚNIĄ „Dziewczynka z zapałkami”

 

Projekt innowacyjny „SPOTKANIE Z BAŚNIĄ” ma za zadanie zapoznać  dzieci z  literaturą klasyczną. Wszyscy wiemy, ile zalet płynie z czytania dzieciom książek, jak duży wpływ ma to na  rozwój młodego człowieka. 16 grudnia biblioteka szkolna wraz z wychowawcami klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego przeprowadziła wspólne czytanie baśni  H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”.

Dzieci poprzez lekturę zostały uwrażliwione na potrzeby innych osób.

.