Świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty

Kolejny rok bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty uzyskali uczniowie naszej szkoły. Średnia punktów uzyskanych przez naszą klasę 8 jest wyższa od średniej kraju i województwa z każdego przedmiotu. Szczególnie wysoki jest wynik z matematyki, ale pozostałe przedmioty też są na bardzo wysokim poziomie.

Egzamin ósmoklasisty 2021

 Język polski

Wynik szkoły  68 %

Średnia gminy Żyrzyn – 62%

Średnia powiatu puławskiego – 60%

Średnia województwa 61 %

Średnia kraju – 60 %

 Matematyka

Wynik szkoły : 62%

Średnia gminy Żyrzyn – 50%

Średnia powiatu puławskiego – 46%

Średnia województwa 47 %

Średnia kraju – 47  %

 Język angielski

Wynik szkoły  72 %

Średnia gminy Żyrzyn – 63%

Średnia powiatu puławskiego – 64%

Średnia województwa 63 %

Średnia kraju – 66 %

 

Szkoła uzyskała następujące staniny – język polski -7, matematyka – 8, język angielski – 6.

  • Skala 1-9 ( gdzie 1 to wyniki najniższe a 9 najwyższe)

Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom, ich rodzicom i życzymy powodzenia w szkołach średnich!