RUSZAMY Z SKO

PRZYŁĄCZ SIĘ  DO NAS !!!

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej, który swoim patronatem objął Minister Edukacji Narodowej.

W naszej szkole kontynuujemy działalność SKO  pod patronatem Banku PKO BP w Puławach. Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi oszczędnościami oraz uczenia się przedsiębiorczości własnej jak i grupowej.

Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany  pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:

- zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,

- kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,

- nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie:

- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania oraz mądrego wydawania pieniędzy;

 - zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie;

- mogą  brać udział w wielu inicjatywach  SKO np.:  konkursach   wycieczkach czy  lekcjach  przedsiębiorczości  oraz zdobywać nagrody i odznaki.

Program przeznaczony jest dla uczniów od 6. do 13. roku życia. Każde dziecko oszczędzające w SKO otrzyma legitymację z indywidualnym numerem swojego SKO i w ten sposób będzie mógł nie tylko nauczyć się oszczędzania na platformie elektronicznej, ale przede wszystkim  uczestniczyć w wydarzeniach społeczności sko-wiczów, których jest aż  136 tysięcy w 4,5 tysiącu szkół. 

Opiekunem w naszej szkole jest Pan  Karol Gołębiowski  (tel. 728374695),  do którego można się zgłosić w celu przystąpienia do SKO i uzyskania dalszych informacji.

NIE ZWLEKAJ, BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY. CZEKAMY NA CIEBIE :)