WOLONTARIAT: Akcja "Znicz - Pamiętam"

 

W ramach działalności charytatywnej Szkolne Koło Wolontariatu

zaprasza do udziału w akcji "Znicz - Pamiętam",

 której celem jest pomoc Puławskiemu Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

Całkowity dochód ze sprzedaży zniczy zostanie przekazany puławskiemu hospicjum.