Informacja

 

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w piątek 31 lipca

w godzinach od 9.00 do 11.00 w sekretariacie szkoły.