REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021 - uzupełnienie

Po otrzymaniu hasła i loginu zaloguj się do systemu na stronie internetowej  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/login.html. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały/klasy, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę klas w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów/klas, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

Wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców/opiekunów wniosek należy dostarczyć do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły. Jest to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

Od 12 sierpnia 2020 r. możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Powinieneś to zrobić od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 19 sierpnia do godziny 14.00. (listy przyjętych i nieprzyjętych).

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!