Informacja

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach I-III powinny złożyć oświadczenie oraz deklarację rodziców , natomiast uczniowie zamierzający wziąć udział w konsultacjach dla uczniów klasy ósmej oraz od 1 czerwca konsultacjach przedmiotowych dla uczniów pozostałych klas muszą złożyć oświadczenie rodziców.

procedura.doc

deklaracja rodziców.doc

oświadczenie rodziców.doc