Uwaga, Ósmoklasiści

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, o 15:00 – rozwiązania.  Zestawy zadań powtórkowych dostępne są na stronie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zachęcamy do skorzystania z tej formy powtórzenia i utrwalenia wiadomości.