Klasy V - VIII na Festiwalu Nauki

 

Dnia 16 września uczniowie klas V – VIII wzięli udział w XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczne hasło festiwalu brzmiało: „Nauka Technika - Innowacje”. Celem tej imprezy jest upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych.. Uczniowie uczestniczyli w dwóch projektach, które odbyły się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.


 

Pierwszy projekt „Z mikroskopią za pan brat” obejmował:

  • krótki wstęp teoretyczny związany z budową mikroskopu oraz wykonywaniem preparatów mikroskopowych,
  • samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych,
  • indywidualne obserwacje preparatów.

Drugi projekt „Dlaczego chronimy przyrodę?” dotyczył form ochrony przyrody w Polsce. Pozwalał ugruntować wiedzę z zakresu ochrony przyrody.

Udział w Festiwalu Nauki był ciekawą lekcją. 

Zdjęcia w galerii: