Lekcja biologii

 

Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami niecodziennej lekcji biologii – żywej lekcji poświęconej owadom. Miała ona na celu przedstawienie roli, jaką te zwierzęta odgrywają w codziennym życiu człowieka, oraz uzmysłowienie nam, w jaki sposób wykorzystujemy je w rolnictwie i produkcji. Ponadto spotkanie służyło obalaniu mitów i przełamywaniu lęków wśród uczniów. Każdy mógł z bliska zobaczyć a nawet pogłaskać niektóre owady! W trakcie trwania programu dzieci mogły podziwiać żywe okazy zwierząt (modliszkę, chrząszcze, karaczany, szarańcze, straszyki, liśćce, drewnojady, świerszcze) oraz kolekcję spreparowaną, prezentowaną w gablotach (motyle, ćmy, chrząszcze).

Była to bardzo ciekawa, niezapomniana lekcja, która pozwoliła rozwijać zainteresowania przyrodnicze i postawy badawcze wśród młodych ludzi.

Zdjęcia w galerii: