Wokół poezji Patrona

 

W ramach obchodów 13. rocznicy śmierci księdza Jana Twardowskiego zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach, Szkoły Podstawowej w  Żyrzynie oraz naszej do udziału w dwóch gminnych konkursach: plastycznym i recytatorskim. Ich celem była popularyzacja twórczości poety, rozwijanie wrażliwości i umiejętności odbioru utworów poetyckich.

W gminnym konkursie recytatorskim, który odbył się 31 stycznia, wzięło udział 28 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji Jury ogłosiło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureatami zostali:

Klasy I - IV

I miejsce – Zofia Rybicka SP Żyrzyn

II miejsce -  Julita Łuka SP Skrudki

III miejsce – Malwina Matysiak SP Żyrzyn

wyróżnienia – Krystian Wiak SP Osiny, Zuzanna Kozak SP Żyrzyn

Klasy V - VIII

I miejsce – Krzysztof Kowalewski SP Skrudki

II miejsce – Wojciech Szymanek SP Żyrzyn

III miejsce – Bartosz Szymanek SP Skrudki

wyróżnienia – Karol Pawłowski SP Osiny, Aniela Borsuk SP Osiny

Następnie ogłoszono wyniki gminnego konkursu plastycznego.

Na konkurs napłynęło 95 prac we wszystkich kategoriach. Komisja dokonała oceny prac zgodnie z założeniami regulaminu. Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono laureatów i wyróżnionych.

KATEGORIA: szkoła podstawowa klasy 0 – III

Laureaci
Izabela Pawlik - klasa II SP Skrudki
Oliwia Staniak - klasa I a SP Żyrzyn
Natalia Kozdrój - klasa 0 SP Osiny

Marcel Szczepański – klasa II SP Osiny


Wyróżnieni
Karolina Kubak – klasa I SP Skrudki
Alicja Chajduk -  klasa I SP Osiny
Alicja Grzesiak – klasa I a SP Żyrzyn
Elżbieta Rybak – klasa I b SP Żyrzyn

KATEGORIA: szkoła podstawowa klasy IV – VI


Laureaci
Kuba Kalbarczyk -  klasa V SP Skrudki
Kinga Kamola  - klasa VI SP Skrudki
Aniela Borsuk - klasa V  SP Osiny


Wyróżnieni
Wiktor Noworolnik  - klasa IV  SP Osiny
Olga Zdun -  klasa VI  SP Osiny
Kacper Stańczyk - klasa IV  SP Osiny


KATEGORIA: szkoła podstawowa klasy VII – VIII i klasy gimnazjalne

Laureaci

Maja Małecka - klasa VII  SP. Osiny
Marta Stańczyk - klasa VII  SP Osiny

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy pochylili się nad pięknymi i mądrymi utworami naszego Patrona. Zapraszamy do udziału za rok.