„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj"

 

W naszej szkole realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pt. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN.

Chcemy kultywować jedną z najpiękniejszych tradycji - pisanie kartek świątecznych - w społeczeństwie, w którym tak ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Przygotowane kartki rozdamy dzieciom w celu napisania życzeń świątecznych wspólnie ze swoimi rodzicami. 

Prosimy, abyście wysłali je Państwo do swoich najbliższych.

Do udziału w kampanii zaprasza: Fundacja Dbam o Mój Zasięg z siedzibą w Gdańsku wraz z Partnerami.