Wyprawki dla pierwszoklasistów z Osin

Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach, otrzymały wyprawki szkolne, ufundowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W  składzie otrzymanych wyprawek znalazł się plecak, piórnik z całym wyposażeniem oraz zeszyty.

Zgodnie z przyjętym Programem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu edukacji.

 

 Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji  dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają  poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz  wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Do 2014 roku GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować w Polsce ok. 1000 km nowych gazociągów. Oprócz rozbudowy krajowego systemu przesyłowego spółka realizuje budowę nowego połączenia międzysystemowego
Polska – Czechy. Rozbudowywane są także gazociągi przesyłowe na Dolnym Śląsku, które umożliwią odbiór zwiększonych ilości gazu ziemnego przez punkt
w Lasowie na  granicy polsko-niemieckiej.

GAZ-SYSTEM S.A. jest także właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

 

Wraz z wyprawkami dzieci ze szkoły w Osinach otrzymały życzenia wielu ciekawych i kreatywnych chwil spędzonych w szkole i oczywiście udanych wakacji!