Bezpiecznie na wsi

13 marca gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Tematem spotkania były podstawowe zasady bezpieczeństwa na wsi. Podczas pogadanki i projekcji filmu wskazane zostały zachowania niewłaściwe, mogące powodować zagrożenie życia lub zdrowia. Zwrócono uwagę na takie aspekty pracy na wsi, jak: obsługa maszyn i urządzeń rolniczych, używanie środków chemicznych, remonty, praca przy zwierzętach, miejsca szczególnie niebezpieczne.

 

Należy pamiętać, że są czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16, np. kierowanie ciągnikami, obsługa maszyn, obsługa pieców centralnego ogrzewania, dźwiganie ciężkich przedmiotów i wiele innych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał poradnik zawierający  podstawową wiedzę na temat występujących na wsi zagrożeń. Znajomość i przestrzeganie zasad to warunek naszego bezpieczeństwa.

 

Zdjęcia ze spotkania w galerii: