Najlepsi nagrodzeni

Podsumowaniem pracy i osiągnięć uczniów w pierwszym semestrze była  uroczystość Nasi najlepsi. W tym roku nagrodzono siedmioro uczniów z klas I-VI, którzy wyróżnili się: wysoką kulturą osobistą, bardzo dobrymi wynikami w nauce, aktywnością na rzecz klasy i szkoły, osiągnięciami w konkursach i zawodach. Wręczono im książki ufundowane przez Radę Rodziców.

Następnie podsumowano konkurs czytelniczy. Najlepsi czytelnicy  otrzymali dyplomy.

 

Zdjęcia w galerii: